Regional cooperation | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Регионална соработка

Соработката, заедничкото прекугранично работење и помирувањето се во сржта на проектите од ЕУ. Агендата на ЕУ за Западен Балкан се фокусира на градење заедничка иднина, надминувајќи ја оставнината од минатото.

Еден од начините за зголемување на растот и стабилноста е подобрување на економската интеграција. Поголемиот интегриран пазар е попривлечен за странски инвестиции и е начин за поблиска интеграција во ЕУ. Сето тоа е придружено со општествена интеграција и помирување кои се клучни за инвестициите и поддршката на ЕУ во регионот.

Публикации (EN)

Albania Factograph

Author: European Union

Листи со факти | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Bosnia and Herzegovina Factograph

Author: European Union

Листи со факти | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.