Regional cooperation | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Bashkëpunimi rajonal

Bashkëpunimi, të punuarit së bashku përtej kufijve dhe pajtimi qëndrojnë në thelb të projektit të BE-së. Agjenda e BE-së për Ballkanin Perëndimor është e përqendruar në ndërtimin e një të ardhme të përbashkët, duke lënë pas trashëgiminë e të shkuarës.

Një nga mënyrat që nxit rritjen dhe stabilitetin është përmirësimi i integrimit ekonomik. Një treg i integruar dhe më i madh është më tërheqës për investimet e huaja dhe një hap me përpara për integrim më të ngushtë me BE-në. Kjo ndodh paralelisht me integrimin social dhe pajtimin – që janë në thelb të investimit dhe mbështetjes që BE-ja ofron në rajon.

Publikime (EN)

Albania Factograph

Author: European Union

Fleta e të dhënave | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Bosnia and Herzegovina Factograph

Author: European Union

Fleta e të dhënave | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.