Публикации (EN) | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Публикации (EN)

Европската унија и нејзините партнери објавуваат широк спектар на публикации и материјали за информирање на различните групи за поддршката на ЕУ во Западен Балкан. Откријте ги најновите публикации овде или пребарувајте по тема.

Filter by
Содржината на овој дел од веб-страницата е само на англиски јазик
MY FILTERS

This fact sheet provides information on the EU support to Roma integration in the Western Balkans

Author: European Union

Factsheet | Published in: 2024

This fact sheet provides information on the EU support to Roma integration in the Western Balkans

Bosnia and Herzegovina Factograph

Author: European Union

Factsheet | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

The EU and Kosovo

Author: European Union

Factsheet | Published in: 2023

This fact sheet provides information on the progress of Kosovo in the EU integration process

Kosovo Factograph

Author: European Union

Factsheet | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

The EU and Montenegro

Author: European Union

Factsheet | Published in: 2023

This report provides information on the progress of Montenegro in the EU integration process

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.