Еднаквост и фер општество | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Еднаквост и фер општество

Создавање работни места, обезбедување достоинствена работа и социјална заштита се клучни цели за ЕУ. Сето тоа се отсликува во поддршката на ЕУ за Западен Балкан. Но, и покрај значајните инвестиции, сè уште постојат големи јазови. Слабата конкурентност, високата невработеност, недоволните инвестиции во образованието и здравството, како и општествените неправди се само дел од предизвиците.

ЕУ веќе е иницијатор на бројни активности за зголемување на можностите за вработување, како и активности кои се однесуваат на пристапот кон здравство и општествени потреби. Но, уште се потребни напори, а токму тука настапува ЕУ со поддршка од Економскиот и инвестициски план и други програми.

Публикации (EN)

EU Support to Roma Integration in the Western Balkans

Author: European Commission

Листи со факти | Published in: 2023

This publication provides information on the EU support to Roma integration in the Western Balkans.

2023 EU Award for Roma Integration in the Western Balkans and Turkey

Author: European Union

Листи со факти | Published in: 2023

The EU Award for Roma Integration aims to support and recognise the initiative taken by private, public and civil society players to foster Roma employment. This publication provides rules and criteria for the 2023 EU Award for Roma Integration.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.