Иновации и вештини | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Иновации и вештини

Квалитетното образование, истражувањето и иновациите се темели на конкурентната и успешна економија.  Иако во последните десет години економиите од Западен Балкан значително се подобрија во однос на перформансите во иновациите, регионот сѐ уште заостанува зад европскиот просек.

Но, потенцијалот постои, а постои и талентот! ЕУ веќе стои зад многу иницијативи кои ги поддржуваат младите истражувачи и ја овозможуваат соработката меѓу истражувањата и бизнисот, дури и преку границите, а ја зголемува поддршката и можностите за соработка за да се откријат талентите низ регионот.

Публикации (EN)

Albania Factograph

Author: European Union

Листи со факти | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Bosnia and Herzegovina Factograph

Author: European Union

Листи со факти | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.