Иновации и вештини | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Иновации и вештини

Квалитетното образование, истражувањето и иновациите се темели на конкурентната и успешна економија.  Иако во последните десет години економиите од Западен Балкан значително се подобрија во однос на перформансите во иновациите, регионот сѐ уште заостанува зад европскиот просек.

Но, потенцијалот постои, а постои и талентот! ЕУ веќе стои зад многу иницијативи кои ги поддржуваат младите истражувачи и ја овозможуваат соработката меѓу истражувањата и бизнисот, дури и преку границите, а ја зголемува поддршката и можностите за соработка за да се откријат талентите низ регионот.

Можности (EN)

Innovation and skills

The College of Europe “Master of Arts in European Transformation and Integration – The EU and Southeastern Europe” postgraduate programme.

The College of Europe has launched a postgraduate programme "Master of Arts in European Transformation and Integration – The EU and Southeastern Europe" to be offered at their newly established campus in Tirana, Albania. The Master of Arts in European Transformation and Integration has been conceived to address the increasing demand for experts who exhibit a thorough understanding of the enlargement process of the European Union and a well-rounded, critical perspective on the salient challenges of the 21st century, with a particular emphasis on the Southeastern Europe and EU-Western Balkans relations.

Training courses & educational programmes
Students & young people
30/03/2024
ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ
Innovation and skills

Opening of 2024 Erasmus+ European Universities call

The fifth Erasmus+ call for proposals supports the further rollout of the European Universities initiative, allowing an expansion to at least 60 European Universities by mid-2024, in line with the European strategy for universities. The call is an open competitive call based on qualitative criteria. New alliances are eligible to apply.

Funding opportunities
Universities & educational establishments
06/02/2024
ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Публикации (EN)

Albania Factograph

Author: European Union

Листи со факти | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Bosnia and Herzegovina Factograph

Author: European Union

Листи со факти | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.