Демократија и основни права | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Демократија и основни права

ЕУ е заедница на заемни вредности и права. Демократијата, еднаквоста, правдата... и почитувањето на основните права и слободи се темел на проектот Европа. Истите вредности и услови важат и за идните земји членки на ЕУ.

Затоа ЕУ ги поддржува своите партнери од Западен Балкан во спроведувањето на реформи за зајакнување и подобрување на нивните демократски институции и правосудни системи. Ова оди рака под рака со поддршката на граѓанското општество, независноста на медиумите и заштитата на човековите права.

Публикации (EN)

This fact sheet provides information on the EU support to Roma integration in the Western Balkans

Author: European Union

Листи со факти | Published in: 2024

This fact sheet provides information on the EU support to Roma integration in the Western Balkans

Albania Factograph

Author: European Union

Листи со факти | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.