Демократија и основни права | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Demokracia dhe të drejtat themelore

BE-ja është një komunitet me vlera dhe ligje të përbashkëta. Demokracia, barazia, drejtësia...dhe respekti për të drejtat dhe liritë themelore janë parimet bazë të projektit të BE-së. Të njëjtat vlera dhe kushte zbatohen për vendet që synojnë anëtarësimin në BE.

Për këtë arsye, BE-ja mbështet partnerët e vet në Ballkanin Perëndimor për zbatimin e reformave për fuqizimin dhe përmirësimin e institucioneve demokratike dhe sistemeve të tyre të drejtësisë. Kjo mbështetje ofrohet paralelisht me mbështetjen për shoqërinë civile, mediat e pavarura dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut.

Publikime (EN)

This fact sheet provides information on the EU support to Roma integration in the Western Balkans

Author: European Union

Fleta e të dhënave | Published in: 2024

This fact sheet provides information on the EU support to Roma integration in the Western Balkans

Albania Factograph

Author: European Union

Fleta e të dhënave | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.