Culture and youth | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Култура и млади

Културата и спортот ги зближуваат луѓето. Младите луѓе се носители на промените. Богатото културно наследство на Европа ја отсликува нашата заедничка историја, а младите нашата заедничка иднина.

ЕУ поддржува многу иницијативи во Западен Балкан кои имаат за цел да ги унапредат животите и идните можности на младите, уметниците и креативните индустрии, како и учеството во спортот. Соработката и размената се заедничката нишка во сржта на овие иницијативи.

Публикации (EN)

Albania Factograph

Author: European Union

Листи со факти | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Bosnia and Herzegovina Factograph

Author: European Union

Листи со факти | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.