Culture and youth | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Kultura dhe të rinjtë

Kultura dhe sporti i sjellin njerëzit më afër njëri-tjetrit. Të rinjtë janë nxitësit e ndryshimit. Trashëgimia e pasur kulturore e Evropës mishëron historinë tonë të përbashkët, ndërsa rinia të ardhmen tonë të përbashkët.

BE-ja mbështet shumë përpjekje që synojnë të përmirësojnë jetën dhe mundësitë e ardhshme të të rinjve, artistëve dhe industrive krijuese, si dhe pjesëmarrjen në sporte në Ballkanin Perëndimor. Bashkëpunimi dhe shkëmbimi janë e përbashkëta e të gjitha këtyre nismave.

Mundësi (EN)

Culture and youth

A twinning project (for strengthening the institutional capacities in dealing with cultural heritage and environmental crimes) is hiring two assistants

A Resident twinning adviser’s (RTA) Assistant is sought for an EU Twinning Project entitled “Strengthening the institutional capacities in dealing with cultural heritage and environmental crimes - MK 21 IPA JH 01 23”, implemented in the Republic of North Macedonia.

Jobs, internships & volunteering opportunities
Other
26/09/2023
MËSO MË SHUMË
Culture and youth

Architectural and urban competition: “Skopje of the new generation”

Marking 60 years since the devastating earthquake in Skopje, Europe House is pleased to announce the architectural competition “Skopje of the New Generation.” We invite young architects and urban planners to bring fresh ideas for transforming Skopje into a more inclusive and accessible city. This is not just a design contest but also a mission to improve neglected spaces and better the city for all.

Awards and competitions
Other
22/10/2023
MËSO MË SHUMË

Publikime (EN)

Albania Factograph

Author: European Union

Fleta e të dhënave | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Bosnia and Herzegovina Factograph

Author: European Union

Fleta e të dhënave | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.