Culture and youth | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Kultura dhe të rinjtë

Kultura dhe sporti i sjellin njerëzit më afër njëri-tjetrit. Të rinjtë janë nxitësit e ndryshimit. Trashëgimia e pasur kulturore e Evropës mishëron historinë tonë të përbashkët, ndërsa rinia të ardhmen tonë të përbashkët.

BE-ja mbështet shumë përpjekje që synojnë të përmirësojnë jetën dhe mundësitë e ardhshme të të rinjve, artistëve dhe industrive krijuese, si dhe pjesëmarrjen në sporte në Ballkanin Perëndimor. Bashkëpunimi dhe shkëmbimi janë e përbashkëta e të gjitha këtyre nismave.

Publikime (EN)

Albania Factograph

Author: European Union

Fleta e të dhënave | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Bosnia and Herzegovina Factograph

Author: European Union

Fleta e të dhënave | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.