Иновации и вештини | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Inovacioni dhe aftësitë

Arsimi cilësor, kërkimi dhe inovacioni janë themelet e një ekonomie konkurruese dhe të suksesshme. Edhe pse ekonomitë e Ballkanit Perëndimor janë përmirësuar ndjeshëm gjatë dhjetë viteve të fundit në aspektin e realizimit të inovacionit, rajoni mbetet ende pas mesatares së Evropës.

Por, potenciali dhe talenti janë aty! BE-ja qëndron tashmë pas shumë nismash që mbështesin kërkuesit e rinj dhe mundësojnë bashkëpunim ndërmjet kërkuesve dhe biznesit, dhe përtej kufijve – dhe po rrit mbështetjen dhe mundësitë e bashkëpunimit për të zbuluar talente në mbarë rajonin.

Publikime (EN)

Albania Factograph

Author: European Union

Fleta e të dhënave | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Bosnia and Herzegovina Factograph

Author: European Union

Fleta e të dhënave | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.