Komunikim më i mirë i projekteve për artin, kulturën dhe hapësirat publike | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Komunikim më i mirë i projekteve për artin, kulturën dhe hapësirat publike

Projekti i financuar nga BE-ja mbështetet nga një OJQ në Kosovë për të përditësuar kapacitetet e rrjeteve sociale.

SCROLL DOWN

Fondacioni 17 është një organizatë joqeveritare nga Kosova e themeluar nga aktivistet Nita Zeqiri dhe Ajete Kerqeli. Bashkëpunimi i tyre filloi si një bashkëpunim për të krijuar punime artiste vizuale dhe intelektuale që eksplorojnë perspektivën psikologjike dhe sociale nëpërmjet artit video-eksperimental. Ato kishin ide dhe motivim, por ndonëse këto dy elementë janë të rëndësishëm, nuk janë të mjaftueshëm: aktivistëve ju nevojitej mbështetje për sa i përket bashkëpunëtorëve, fondeve dhe – më e rëndësishmja – hapësirës së punës dhe shfaqjes. Ato ishin të vetëdijshme se pjesa më e madhe e artistëve përballen me këto probleme, kështu që vendosën të marrin një nismë që nuk do t’i ndihmonte vetëm ato, por edhe kulturën kosovare në përgjithësi.

Duke qenë se ishin fillestare në këtë fushë dhe ishte e vështirë të gjenin fonde nga donatorët, ato vendosën të merrnin me qira dhe mobilonin një hapësirë me fonde nga kursimet e tyre, dhe lançuan një hapësirë për projektin që është e hapur dhe për artistët dhe organizatat e tjera.

“Fondacioni 17 synon të nxisë ndryshime pozitive në shoqëri duke fuqizuar komunitetet nëpërmjet aktivizmit kulturor.”

Liri Hashani, koordinatore e rrjeteve sociale dhe komunikimit, Fondacioni 17

Liri Hashani iu bashkua Fondacionit 17 tre muaj pas lançimit të projektit Space 17, fillimisht si asistente për hapësirën e projektit dhe më pas u promovua si koordinatore e rrjeteve sociale dhe komunikimit. Ajo shpjegon se organizata u ndërtua mbi përvojën personale të themeluesve dhe nevojën për të rikthyer funksionin e hapësirave publike alternative. Për më tepër, ato besonin se arti dhe kultura janë mjete që mund të përdoren për të filluar një ndryshim social të rëndësishëm. Siç e përmbledh Liria, “Fondacioni 17 synon të nxisë ndryshime pozitive në shoqëri duke fuqizuar komunitet nëpërmjet aktivizmit kulturor.”

Që prej lançimit në vitin 2018, organizata ka zbatuar një sërë projektesh duke bërë së bashku ide të reja nga persona me sfonde dhe profesione të ndryshme, duke bashkuar arti, prekur probleme sociale të ndryshme dhe duke u përpjekur të angazhojnë të rinjtë në mënyra të ndryshme.

Një nga programet është Metamorphosis, që synon të sjellë në diskutime artin dhe kulturën për të folur për rëndësinë e hapësirës publike. Duke rigjallëruar ndërtesat e braktisura qoftë edhe për një ditë të vetme, qëllimi është dokumentimi i kujtimit të përbashkët të një të shkuare që nuk diskutohet shpesh dhe për të trajtuar përdorimin e hapësirës publike për përfitimin e komunitetit. Deri tani, ato kanë ndërhyrë në katër hapësira të braktisura ku iu është dashur të drejtojnë ndërhyrje artistike, por edhe kanë prodhuar publikime që përfaqësojnë dhe analizojnë lidhjen mes ndërtesave, monumenteve dhe ndërgjegjësimit publik.

Një tjetër projekt është Galeria 17, ku ato kanë marrë me qira dhe rigjallëruar një servis të vjetër makinash duke e kthyer në një hapësirë të përhershme të hapësirës së artit nëpërmjet një fushate për financimin me mbështetjen e komunitetit të artistëve. Duke u përqendruar në problematikat sociale, artistët dhe kuratorët e Galeria 17, eksperimentuan me konceptet, idetë dhe hapësirën.

“Mbështetja e BE-së ka qenë shumë e dobishme, sepse më ka mundësuar të përmirësoj aftësitë e mia, por edhe më ka mundësuar të shoh një tjetër prespektivë të mënyrës se si duhet të koordinohen rrjetet sociale. “

Liri Hashani, koordinatore e rrjeteve sociale dhe komunikimit, Fondacioni 17

Megjithatë, organizata ka pasur mbështetje dhe nga donatorë ndërkombëtare në zbatimin e programit të tyre dhe përditësimit të kapaciteteve të tyre të menaxhimit dhe administrimit. Një nga projektet që i mbështeti ata ishteAsistenca Teknike për Organizatat e Shoqërisë Civile nga BE (EU TACSO). Liri shpjegon se ata kishin zhvilluar veprimtari të rregullta komunikimi, megjithatë, po punojnë ende për të përmirësuar strategjinë e tyre të rrjeteve sociale dhe kjo ishte puna e saj e parë si koordinatore e rrjeteve sociale. EU TACSO mbështeti Lirinë me trajnimin që u ndoq nga këshillimi ballë-për-ballë. “Mbështetja e BE-së ka qenë shumë e dobishme, sepse më ka mundësuar të përmirësoj aftësitë e mia, por edhe më ka mundësuar të shoh një tjetër prespektivë të mënyrës se si duhet të koordinohen rrjetet sociale, “ shprehet Liria.

Lidhur me projektin 

EU TACSO është një projekt rajonal i financuar nga Bashkimi Evropian, që përmirëson kapacitetin dhe rolin e organizatave të shoqërisë civile (OSHC-të). Projekti ndihmon OSHC-të që të bëhen pjesë aktive në proceset demokratike në rajon dhe stimulon një mjedis të favorshëm për shoqërinë civile dhe zhvillimin pluralist të medias.

Projekti po zhvillohet në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni të Veriut, Mal të Zi, Serbi dhe Turqi. Projekti EU TACSO është pjesë e mekanizmit të BE-së për Lehtësimin e Shoqërisë Civile që ofron mbështetje për OSHC-të në ato vende që nuk janë ende pjesë e BE-së. OShC-të luajnë rol të rëndësishëm për BE-në, si aktorë kryesorë për mbështetjen e procesit të anëtarësimit të vendeve të tyre.

Photo credits: Foundation 17

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.