Економија | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Економија

Западен Балкан со конкурентна и силна економија е добра за регионот и добра е за Европа. И покрај многуте предизвици, регионот има огромен потенцијал за раст.

ЕУ е примарен економски и политички партнер на Западен Балкан. Обезбедува крупни инвестиции и други видови на поддршка за приватниот сектор во регионот да го направи поконкурентен и поотпорен, да им помогне на малите бизниси и да го олесни водењето бизнис во регионот и пошироко.

Публикации (EN)

Albania Factograph

Author: European Union

Листи со факти | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Bosnia and Herzegovina Factograph

Author: European Union

Листи со факти | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.