Успешни мали и средни претпријатија во Косово ја користат моќта на сонцето за енергија | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Успешни мали и средни претпријатија во Косово ја користат моќта на сонцето за енергија

Поддршката од ЕУ им помага на косовските мали и средни претпријатија да ја искористат сончевата енергија и да се движат кон интеграцијата во ЕУ.

SCROLL DOWN

Сонцето е главниот извор на енергија на планетата Земја, а се проценува дека Косово годишно има 240 денови сончева светлина. Искористувајќи го овој огромен потенцијал и преоѓајќи кон чисти извори на енергија, малите и средни претпријатија (SMEs) во Косово започнаа со инвестиции во обновливите извори на енергија, потпомогнати од Европската унија (EU), при тоа искористувајќи ги придружните бенефити. Дополнително, овие инвестиции во обновливи извори на енергија не само што им помагаат на компаниите, туку и го поплочуваат патот на Косово кон членство во ЕУ, што нуди бројни можности, особено за малите и средните претпријатија. Сепак, патувањето кон усвојување на acquis communautaire бара значителни регулаторни промени, наметнувајќи значителен финансиски товар на претпријатијата кои се стремат да ги исполнат овие нови стандарди.

“Инсталиравме соларни панели со моќност од 112 kWp, кои значително ги намалија нашите енергетски трошоци. Претходно плаќавме приближно 1200 евра месечно за сметка за струја. Сега, нашиот месечен трошок е приближно 200 евра. Ова значи приближно 80% намалување на нашите трошоци за енергија.”

Бесим Реџи, Форма ШПК

Форма ШПК, средно претпријатие основано во 2013 година во селото Брешалц во општина Гњилане, направи значителен напредок во својот сектор преку непоколеблива посветеност и напорна работа. Бесим Реџи, менаџер во Форма Ш.п.к., ја истакнува нивната примарна цел да се прошират, како на локални, така и на меѓународни пазари, привлекувајќи нови клиенти. Тој ги нагласува клучните фактори кои придонесуваат за нивниот успех, вклучувајќи ја посветената работна сила и посветеноста на континуирани иновации во производите и услугите.

Компанијата моментално вработува 70 лица, што е значително зголемување од нејзиниот првичен персонал од 10-15 вработени. Нивното основно производство вклучува производство на пластични компоненти кои првенствено се користат во транспортните услуги, особено за железнички и трамвајски услуги, а Германија е нивната главна извозна дестинација.

Во обид да ги намали трошоците за енергија и да придонесе за зачувување на животната средина, Форма ШПК инвестираше во соларни панели преку заем овоможен од Програмата за поддршка на конкурентноста на малите и средни претпријатија во Косово на EBRD. Како дел од оваа иницијатива, Форма ШПК, исто така, доби бесценети бесплатни технички насоки од меѓународен тим на консултанти и повратен грант финансиран од ЕУ. Бесим Реџи, менаџерот на компанијата, ги поздравува извонредните резултати кои произлегуваат од оваа инвестиција. „Инсталиравме соларни панели со моќност од 112 kWp, кои значително ги намалија нашите енергетски трошоци. Претходно плаќавме приближно 1200 евра месечно за сметка за струја. Сега, нашиот месечен трошок е приближно 200 евра. Ова значи приближно 80% намалување на нашите трошоци за енергија, гордо изјавува Реџи.

“Единствено жалам што порано не бев свесен за огромните предности на обновливите извори на енергија. Иако сегашните соларни панели соодветно ги задоволуваат моите потреби за енергија, доколку е можно, би поставил дополнителни 100 панели. Прифаќањето на еколошки практики не само што ги намалува вашите енергетски трошоци, туку обезбедува и лично чувство на задоволство, знаејќи дека придонесувате позитивно за нашата планета.”

Бесим Реџи, Форма ШПК

Идниот патоказ на компанијата опфаќа заложба за проширување на извозот преку навлегување на дополнителни странски пазари, негување цврсти односи со клиентите, добавувачите и различните партнери и дополнително унапредување на вештините на нивната работна сила. Бесим, исто така, се залага колегите бизниси во Косово да ги прифатат чистите извори на енергија. „Единствено жалам што порано не бев свесен за огромните предности на обновливите извори на енергија. Иако сегашните соларни панели соодветно ги задоволуваат моите потреби за енергија, доколку е можно, би поставил дополнителни 100 панели. Прифаќањето на еколошки практики не само што ги намалува вашите енергетски трошоци, туку обезбедува и лично чувство на задоволство, знаејќи дека придонесувате позитивно за нашата планета“, категорично заклучува Реџи.

За проектот

Програмата за поддршка на конкурентноста на малите и средни претпријатија во Косово беше развиена специјално за да им помогне на малите и средни претпријатија во приватна сопственост да ги исполнат новите регулативи и да ги разберат барањата за подобрување во областа на заштитата на животната средина, здравјето и безбедноста при работа и квалитетот и безбедноста на производите. Кредитната линија обезбедена од EBRD преку локалните Партнерски банки заедно со грант од 15% и бесплатна техничка помош финансирана од Европската Унија, им помага на малите и средни претпријатија да ги идентификуваат нивните инвестициски барања за надградба кон усогласување со Приоритетните директиви на ЕУ. Бесплатните технички совети, обезбедени од меѓународен тим експерти, им помагаат на малите и средни претпријатија во Косово да го најдат најдоброто решение за да ги исполнат директивите на ЕУ, да станат конкурентни во нивната трговија со ЕУ партнерите и да ја зголемат својата профитабилност дома преку поквалитетни производи и услуги.

Photo credits: Forma sh.p.k.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.