Младите европски амбасадори учествуваа на Балканскиот економски форум News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

23/11/2023

Младите европски амбасадори учествуваа на Балканскиот економски форум

Со цел да се поттикне долгорочно позитивно влијание врз економскиот раст, регионалната соработка и промовирањето на мирот и безбедноста низ балканските земји, Балканскиот економски форум 2023 се одржа на 17-ти ноември во Тирана. Оваа експанзивна конференција има важна улога во поддршката на развојот и имплементацијата на иновативни стратегии додека истовремено изнаоѓа ефективни решенија за моменталнитеекономски предизвици со кои се соочуваат балканските земји. Годинава, на форумот активно учествуваа и Младите Европски Амбасадори (YEAs). Овој ангажман беше важнаможност за YEAs да соработуваат со лидери, академици, студенти, претставници на медиумите, како и со засегнатите страни од јавниот и приватниот сектор, со цел дискусија и справување со значајните економски предизвици со кои се соочува регионот. Дискусиите се вртеа околу балканските перспективи и ги истражуваа стратегиите за беспрекорна интеграција на регионот на ЕУ пазарот.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.