Економија | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Ekonomia

Një ekonomi konkurruese dhe e qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor është në dobi të rajonit dhe Evropës. Pavarësisht sfidave të shumta, rajoni ka potencial të konsiderueshëm për rritje.

BE-ja është partneri ekonomik dhe politik kryesor i Ballkanit Perëndimor. BE-ja ofron financim në shkallë të gjerë dhe mbështetje të tjera për ta bërë sektorin privat në rajon më konkurrues dhe rezistent, për të ndihmuar bizneset e vogla dhe për të lehtësuar zhvillimin e biznesit në rajon dhe më gjerë.

Publikime (EN)

Albania Factograph

Author: European Union

Fleta e të dhënave | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Bosnia and Herzegovina Factograph

Author: European Union

Fleta e të dhënave | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.