Ревитализација на туризмот во Северна Црна Гора: Пионерски проект | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Ревитализација на туризмот во Северна Црна Гора: Пионерски проект

Проект финансиран од ЕУ го поддржува зајакнувањето на руралниот туризам во Црна Гора

SCROLL DOWN

Северниот дел на Црна Гора може да се пофали со голем број природни и културни богатства, што го праватпримамлива дестинација за посетителите. Во изминативе години, руралниот домаќински туризам доживеа значителен раст во регионот, а бројот на посетители постојано се зголемува. Ова може да се припише, во голем дел, на достапноста на висококвалитетна домашна храна и пијалоци, како и на можноста да се искусаттрадиционалните средини. Сепак, и покрај овие позитивни движења, бројот на ноќевања меѓу посетителите допрва треба да го достигне посакуваното ниво. Причината за тоа беше недостигот на дополнителни атракции или можности за забава кои ќе ги намамат посетителите да го продолжат својот престој. Препознавајќи го овој предизвик, Здружението за рурален туризам, невладина организација која работи во северниот дел на Црна Гора, започна проект чија цел е да го реши ова прашање и да ја подобри целокупната ситуација.

“И додека руралните домаќинства во северна Црна Гора нудат одлична храна и сместување, им недостига искуство во обезбедување забава за посетителите.”

Далибор Секуларац, Здружение за рурален туризам

Далибор Секуларац, претставник на Здружението за рурален туризам, нагласува дека прашањето за ограничените можности за забава за посетителите е редовна тема на дискусија во рамките на здружението повеќе од една година. „ И додека руралните домаќинства во северна Црна Гора нудат одлична храна и сместување, им недостига искуство во обезбедување забава за посетителите“, објаснува Далибор. За да го реши ова, здружението смисли план за воспоставување на пешачка патека долга девет километри што ќе ги поврзе селата Лубнице и Куркикуце. Оваа патека ќе им понуди на посетителите лесна и пријатна прошетка, овозможувајќи им да ги истражуваат природните атракции во регионот. Фокусот беше особено на семејниот туризам, бидејќи областа веќе имаше предизвикувачки патеки за искусни планинари, но немаше опции погодни за семејства со деца кои претпочитаат рекреативни планинарења.

За спроведување на својата визија, Здружението за рурален туризам аплицираше за финансирање преку Програмата за локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2), поддржана од ЕУ и имплементирана од UNDP. Нивниот проект беше во согласност со критериумите на програмата и им беше дадена потребната поддршка. Со помош на ReLOaD2, тие ја идентификуваа и расчистија патеката, користеа професионално GPS означување со цел да се обезбеди точност, ја инсталираа потребната сигнализација и создадоа мапа и летоци со информации за патеката. Понатаму, тие ја промовираа патеката на платформи за туризам на отворено како Vikilock и нивната сопствена веб-страница. За да ја подобрат видливоста, тие изготвија три промотивни видеа – едното ја прикажува патеката, другото ги истакнува руралните домаќинства и трето дава преглед на руралниот туризам во регионот. Информациите за патеката, исто така, вклучуваат геокашинг ознаки, што еодраз на моменталниот тренд во современиот туризам

“Патеката беше добро прифатена од страна на посетителите, а некои сопственици на рурални домаќинства дури почнаа да нудат услуги за водич за патеката.”

Далибор Секуларац, Здружение за рурален туризам

Патеката функционира скоро една година, а неодамна претставници од Здружението на рурални домаќинства, UNDP и ЕУ ги посетија селата за да ги оценат нејзините перформанси. „ Патеката беше добро прифатена од страна на посетителите, а некои сопственици на рурални домаќинства дури почнаа да нудат услуги за водич за патеката“, вели Далибор.

Според Далибор, проектот не само што им обезбеди поддршка на домаќинствата, туку послужи и како важнаможност за учење. „Иако беше проект од мал обем, нè опреми со важни вештини за набавки, известување и други релевантни области“, објаснува Далибор. „Со знаењето што го стекнавме, се чувствуваме посамоуверениво аплицирањето за поголеми проекти и програми финансирани од ЕУ и други донатори.”

За проектот

Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2) е продолжение на иницијативите поддржани од ЕУ – Проект за зајакнување на локалната демократија (LOD, 2009-2016) и последователно проширената Регионална програма за локална демократија на Западен Балкан (ReLOaD, 2017-2020). Општата цел на проектот е да ги зајакне демократиите-учеснички и ЕУ интеграција во Западен Балкан преку зајакнување на граѓанското општество и охрабрување на младите луѓе активно да учествуваат во процесот на донесување одлуки и преку подобрување на поддржувачката правна и финансиска средина за граѓанското општество.

Photo credits: Reload

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.