Hapi i Serbisë për programin Erasmus Plus: Nxitja e mirëkuptimit dhe e mundësive të ndërsjella | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Hapi i Serbisë për programin Erasmus Plus: Nxitja e mirëkuptimit dhe e mundësive të ndërsjella

Një panoramë e përgjithshme e mbështetjes së BE-së përmes programit ERASMUS + për Serbinë

SCROLL DOWN

Më 5 shkurt 2019, Serbia bëri një hap të rëndësishëm në Programin Erasmus Plus, duke kaluar nga një vend i thjeshtë partner në një pjesëmarrës aktiv. Në këtë ditë historike, Komisioneri Navracsics nënshkroi një marrëveshje të rëndësishme me Ministrin e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik të Serbisë, z. Mladen Sarcevic. Rruga drejt këtij statusi dhe drejt kësaj marrëveshjeje u shënua nga procedura të shumta vlerësimi, duke u siguruar se Serbia ishte plotësisht e përgatitur për të marrë një rol më dinamik brenda Kuadrove Evropiane. Me arritje e kësaj, Serbia krenare u bë vendi i 34 që iu bashkua ligës së vlerësuar të vendeve për programin Erasmus Plus në Evropë.

Para vitit 2019, Serbia ishte e përfshirë në mënyrë aktive në këtë program global nëpërmjet projekteve të ndryshme. Vendi kishte përballuar shumë iniciativa sfiduese dhe organizatat serbe kishin grumbulluar shumë përvojë si entitete partnere brenda Erasmus Plus. Një ilustrim i dukshëm i kësaj është fakti se afro 7,000 studentë serbë kishin nisur udhëtimet mësimore jashtë vendit, ndërsa afër 4,300 individë evropianë kishin vizituar Serbinë si pjesë e disa projekteve Erasmus Plus që nga viti 2014.

“Nëpërmjet projekteve ERASMUS +, pata mundësinë të përvetësoj një mori njohurish të reja, të krijoj lidhje me njerëz dhe miq nga pothuajse çdo vend evropian dhe të fitoj perspektiva të reja.  Këto përvoja kanë riformuar në mënyrë të pamohueshme jetën time.”

Teodora Cekić

Ky Program ka krijuar shumë mundësi për Serbinë gjatë katër viteve të fundit, brenda kuadrit Erasmus Plus. Ky status i ri e ka lejuar Serbinë që të angazhohet në një gamë më të gjerë projektesh, përfshirë këtu një gamë të larmishme aktivitetesh. Vihet re se Serbia i është bashkuar projekteve që fokusohen te sporti, arsimi dhe trajnimi profesional (ATP), si dhe te arsimin shkollor dhe arsimi i të rriturve. Kjo Marrëveshje ka vendosur në mënyrë efektive lidhjet midis Serbisë dhe vendeve të tjera të BE-së.

Teodora Cekić, një muzikante e re me origjinë nga Serbia, me diploma bachelor dhe master në Artet Muzikore, është një dëshmi e fuqisë transformuese të projekteve ERASMUS +. Teodora nuk është vetëm një ambasadore e re evropiane, por edhe një aktiviste e re e përkushtuar, e cila ka bashkëpunuar përmes punës vullnetare me organizata të shumta joqeveritare. Mes shumë të rinjve serbë që kanë marrë përfitime nga projektet ERASMUS +, udhëtimi i Teodorës ka qenë i jashtëzakonshëm. Ajo ka marrë pjesë aktive në mbi 20 projekte dhe programe afatshkurtra ERASMUS + në vitet e fundit, përfshirë këtu kategori të ndryshme si shkëmbimi i të rinjve dhe nismat për ngritjen e kapaciteteve.

Duke reflektuar mbi përvojën e saj me projektet ERASMUS +, Teodora thekson ndikimin e tyre si në aspektin profesional ashtu edhe në atë personal. “Nëpërmjet projekteve ERASMUS +, pata mundësinë të përvetësoj një mori njohurish të reja, të krijoj lidhje me njerëz dhe miq nga pothuajse çdo vend evropian dhe të fitoj perspektiva të reja.  Këto përvoja kanë riformuar në mënyrë të pamohueshme jetën time,” shprehet me pasion Teodora.

“Unë mendoj se promovimi është shumë i rëndësishëm, sepse shumica e njerëzve që takoj nga Serbia në ERASMUS + janë pothuajse të njëjtët persona. Pra, kemi nevojë për më shumë promovim, në mënyrë që më shumë të rinj të përfitojnë nga programi”.

Teodora Cekić

ERASMUS + ka dëshmuar se është një rrugë e jashtëzakonshme për Serbinë, duke ofruar mundësi unike për të nxitur lidhjet mes njerëzve dhe për të ushqyer mirëkuptimin e ndërsjellë. Veçanërisht, i ka lejuar Serbinë të zgjerojë shtrirjen e saj përtej kufijve të Zonës Evropiane, duke krijuar partneritete me bashkëpunëtorë ndërkombëtarë. Kjo shtrirje përputhet me objektivin më të gjerë të BE-së për të rritur bashkëpunimin me vendet e Ballkanit Perëndimor. Përfshirja e Serbisë në vendet e Programit Erasmus Plus tregon një hap të rëndësishëm për të.

Teodora, duke reflektuar mbi ndikimin e projekteve ERASMUS +, thekson vlerën e tyre të pamasë për të rinjtë në Serbi. Megjithatë, ajo beson se promovimi më i gjerë është thelbi për pjesëmarrjen më të gjerë të të rinjve, të cilët mund të marrin pjesë në këtë program. Teodora bën avokaten e promovimit, duke vënë në dukje se shumica e individëve nga Serbia që ajo has në iniciativat ERASMUS + priren të jenë të njëjtët persona. Ajo shprehet, ““Unë mendoj se promovimi është shumë i rëndësishëm, sepse shumica e njerëzve që takoj nga Serbia në ERASMUS + janë pothuajse të njëjtët persona. Pra, kemi nevojë për më shumë promovim, në mënyrë që më shumë të rinj të përfitojnë nga programi”, thekson Teodora.

Rreth programit

Erasmus+ është programi më i madh arsimor evropian që merret me financimin e projekteve të mobilitetit dhe të bashkëpunimit në fushën e arsimit, trajnimit, rinisë dhe sportit. Është krijuar në vitin 2014 dhe në vitin 2021 ka hyrë në një periudhë të re zbatimi shtatëvjeçare, e cila do të zgjasë deri në vitin 2027. Buxheti i parashikuar për këtë periudhë shtatëvjeçare të programit të ri Erasmus+ është më i madh se kurrë, duke arritur vlerën 26 miliardë euro.

Photo credits: Teodora Cekic

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.