Pajisja e të rinjve me përvojë pune | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Pajisja e të rinjve me përvojë pune

Të zhvillojmë potencialin: Financimi i BE-së rrit mundësinë e punësimin e të rinjve nga Gjakova përmes trajnimeve praktike

SCROLL DOWN

Kosova po përballet me një kërkesë të madhe për punëtorë të kualifikuar të gatshëm për të punuar personalisht ose nga distanca për pjesën tjetër të botës. Përvetësimi i mundësive të reja të mundësuara nga tranzicioni i gjelbër dhe ai digjital mund të gjendet në mësimin gjatë gjithë jetës dhe zhvillimin e aftësive të tyre. Boshllëqe të ngjashme midis forcës së aftësive janë të pranishme në zonën e BE-së, ku Komisioni Evropian (KE) shpalli 2023 vitin Evropian të Aftësive. Qëllimi është t’u ofrohen qytetarëve aftësitë përkatëse për t’iu përshtatur ndryshimeve të tregut të punës.

“Ekziston një hendek i madh i aftësive në tregun e punës në Kosovë që është rritur më thellë pas pandemisë.”

Fatos Axhemi, Jakova Innovacion Centre

Duke pasur një ndikim më të rëndësishëm në qytetet më të vogla

Tregu i punës në Kosovë përballet me sfida të shumanshme, por në qytetet më të vogla ka edhe më pak mundësi për punëdhënësit dhe punëtorët. Në krye të listës së problemeve është hendeku i aftësive: bizneset nuk gjejnë punëtorët që u nevojiten, ndërkohë që ata që kërkojnë një punë nuk janë mjaft të kualifikuar për t’u punësuar. Në qytetin perëndimor të Gjakovës Qendra e Inovacionit Jakovaidentifikoi një potencial të madh për të adresuar mospërputhjen e nevojave për fuqi punëtore dhe shkathtësive arsimore. Ky fenomen ka të ngjarë të kontribuojë në papunësinë e më shumë se gjysmës së të rinjve në Kosovë.

“Ekziston një hendek i madh i aftësive në tregun e punës në Kosovë që është rritur më thellë pas pandemisë,” thotë Fatos Axhemi, menaxher i projektit të një projekti të bashkëfinancuar ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Komunës së Gjakovës që trajton mundësinë e punësimit të të rinjve, grave. , dhe grupet e pafavorizuara.

Për të trajtuar këtë çështje, JIC aplikoi një qasje të dyanshme: punë me punëdhënësin dhe punëkërkuesit. Pas renditjes së mundësive të mundshme të sektorit privat dhe publik, ata identifikuan tetë aftësi të kërkuara përmes një analize të tregut të punës dhe vlerësimit të nevojave – rezultati: 31 të punësuar dhe mbi njëqind praktika të kryera.

“Metodat tona për të angazhuar të rinjtë në tregun e punës rezultuan të suksesshme, për të cilat patëm vlerësime shumë pozitive”, thotë Axhemi. “Ata kanë kryer një stazh ku kanë mbajtur mbi supe peshën e punës, kanë kryer detyra profesionale bazuar në atë që janë të aftë të bëjnë”.

Përveç trajnimit, pjesëmarrësit u rritën gjatë përvojës së tyre me programin e trajnimit gjatë projektit dyvjeçar.

“Ne kemi hedhur themelet e një rrjeti të madh të bizneseve ekzistuese dhe të reja që operojnë në Gjakovë, të cilët po vazhdojnë të identifikojnë mungesat e aftësive tek autoritetet publike në mënyrë aktive, gjë që i shton arritjet tona si projekt.“

 

Fatos Axhemi, Jakova Innovacion Centre

Start-ups, duke kapërcyer pengesën e parë

JIC gjithashtu mbështeti bizneset fillestare që kishin nevojë për ndihmë për të kapërcyer vijën fillestare, veçanërisht ato që operojnë në mjedise të qyteteve të vogla si Gjakova dhe komunat fqinje të Junikut dhe Deçanit. Midis 16 përfituesve të garancisë, projekti mbështeti gra sipërmarrëse dhe pronare fillestare me aftësi të kufizuara në industri të ndryshme, si përpunimi i ushqimit, IT, këshillime ushqimore, rritja e biznesit dhe shumë të tjera.

“Ne kemi hedhur themelet e një rrjeti të madh të bizneseve ekzistuese dhe të reja që operojnë në Gjakovë, të cilët po vazhdojnë të identifikojnë mungesat e aftësive tek autoritetet publike në mënyrë aktive, gjë që i shton të arriturat tona si projekt”, thotë Axhemi.

Identifikimi dhe adresimi i vazhdueshëm i mungesës së aftësive është një domosdoshmëri për të gjithë aktorët, siç është nevoja për të mësuar gjatë gjithë jetës dhe për të fituar aftësi për t’u përshtatur me ndryshimet që rrisin shanset e secilit për punësim. Më shumë se tre të katërtat e kompanive në BE kanë vështirësi për të gjetur punëtorë me aftësitë e nevojshme dhe vetëm një e treta e të rriturve marrin përsipër trajnime, thotë KE.

Rreth projektit

Si partner kryesor, Qendra Inovative Jakova dhe Komuna e Gjakovës kanë zbatuar projektin “Të bashkuar drejt fuqizimit të të rinjve, grave dhe grupeve të pafavorizuara” gjatë dy viteve, financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Qëllimi kryesor i projektit ishte analizimi i tregut aktual të punës dhe krijimi i mundësive të reja për të rinjtë, gratë dhe grupet e pafavorizuara. Për më tepër, projekti synonte t’u siguronte grupeve të synuara aftësitë e nevojshme për tregun e punës, lidhjen dhe përputhjen e punëdhënësve me punonjësit për trajnime në punë, praktika dhe punësim të rregullt dhe financimin e ideve të reja inovative për krijimin e bizneseve të reja fillestare.

Photo credits: Jakova Innovation Centre

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.