Ekologija | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Mjedisi

Mjedisi dhe ekosistemet e Evropës janë nën trysni në rritje. Ndryshimet klimatike, humbja e biodiversitetit, bujqësia intensive dhe shfrytëzimi i pyjeve dhe burimeve detare kërcënojnë jo vetëm burimet tona natyrore, por edhe cilësinë e jetës, prosperitetin dhe mirëqenien tonë.

Ballkani Perëndimor nuk bën përjashtim. Megjithëse është bekuar me peizazhe të mrekullueshme dhe pasuri natyrore, ndotja është në nivel të lartë dhe rajoni parashikohet se do të ndikohet ndjeshëm nga ndryshimet klimatike.

Në përputhje me Paktin e Gjelbër Evropian, mbrojtja e mjedisit dhe trajtimi i ndryshimeve klimatike janë në qendër të mbështetjes dhe investimit të BE-së dhe Agjendës së Gjelbër të re të BE-së për Ballkanin Perëndimor.

Mundësi (EN)

Environment

Call for proposals for innovative solutions for the green transition of the Serbian economy

With the support of the European Union, Sweden and Switzerland, in partnership with the Ministry of Environmental Protection, and in cooperation with the European Investment Bank (EIB), the United Nations Development Programme (UNDP) in Serbia is launching the perennial Challenge Call for Proposals for innovative solutions for the green transition of the Serbian economy. The purpose of this Challenge Call for Proposals is to support the implementation of innovative solutions for the Green Agenda for the Western Balkans.

Funding opportunities
Civil society organisations, Public sector bodies, Researchers, Small and medium enterprises
31/12/2026
MËSO MË SHUMË

Publikime (EN)

WBIF 2023 Endorsed Flagship Projects

Author: WBIF

Broshura | Published in: 2023

This brochure presents an overview of the 21 projects endorsed by the European Commission in February 2022 to support transport, digital, climate and energy connectivity and health infrastructure projects in the Western Balkans. This is the first major package of project unveiled under the EU’s Economic and Investment Plan for the region, and will be channelled through the Western Balkans Investment Framework (WBIF) platform.

Albania Factograph

Author: European Union

Fleta e të dhënave | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.