Ekologija | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Mjedisi

Mjedisi dhe ekosistemet e Evropës janë nën trysni në rritje. Ndryshimet klimatike, humbja e biodiversitetit, bujqësia intensive dhe shfrytëzimi i pyjeve dhe burimeve detare kërcënojnë jo vetëm burimet tona natyrore, por edhe cilësinë e jetës, prosperitetin dhe mirëqenien tonë.

Ballkani Perëndimor nuk bën përjashtim. Megjithëse është bekuar me peizazhe të mrekullueshme dhe pasuri natyrore, ndotja është në nivel të lartë dhe rajoni parashikohet se do të ndikohet ndjeshëm nga ndryshimet klimatike.

Në përputhje me Paktin e Gjelbër Evropian, mbrojtja e mjedisit dhe trajtimi i ndryshimeve klimatike janë në qendër të mbështetjes dhe investimit të BE-së dhe Agjendës së Gjelbër të re të BE-së për Ballkanin Perëndimor.

Publikime (EN)

WBIF 2023 Endorsed Flagship Projects

Author: WBIF

Broshura | Published in: 2023

This brochure presents an overview of the 21 projects endorsed by the European Commission in February 2022 to support transport, digital, climate and energy connectivity and health infrastructure projects in the Western Balkans. This is the first major package of project unveiled under the EU’s Economic and Investment Plan for the region, and will be channelled through the Western Balkans Investment Framework (WBIF) platform.

Albania Factograph

Author: European Union

Fleta e të dhënave | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.