Konferenca përfundimtare e projektit ‘EU Support to the WB6 CIF’ News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

9/06/2023

Konferenca përfundimtare e projektit ‘EU Support to the WB6 CIF’

Në konferencën përfundimtare të projektit ‘EU Support to the WB6 CIF’ në Prishtinë, të organizuar nga Western Balkans 6 Chamber Investment Forum (WB6 CIF), anëtarët e CIF Management Board i bënë thirrje Bashkimit Evropian që të sigurojë se qytetarët dhe ekonomitë e rajonit gëzojnë katër liritë themelore në themel të BE-së, si lëvizja e lirë e njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe kapitalit. Ata vlerësuan se ky proces mund të përfundojë në më pak se dy vjet.

 

Komisioni Evropian – i përfaqësuar nga z. Thomas Hagleitner, falënderoi ekipin e projektit për bashkëpunimin e tyre të shkëlqyer dhe mirëpriti punën e arritur nga WB6 CIF për të promovuar përfitimet dhe mundësitë e integrimit ekonomik rajonal. Si zëri i biznesit në Ballkanin Perëndimor, roli i WB6 CIF është tani më i rëndësishëm se kurrë. Me një perspektivë unike për sfidat dhe mundësitë e përfshira, WB6 CIF mund të ndihmojë në thellimin e integrimit ekonomik të rajonit – nëpërmjet Tregut të Përbashkët Rajonal dhe identifikimin e zonave për ta sjellë rajonin më afër Tregut të Vetëm të BE-së.

 

Gjatë tre viteve të fundit, një numër i madh shërbimesh ose aktivitetesh pa pagesë u zhvilluan në projekt, duke përfshirë më shumë se 6,500 kompani nga të gjashta ekonomitë e Ballkanit Perëndimor. Objektivat kryesore të projektit ishin rritja e bashkëpunimit ndërkufitar të biznesit në Ballkanin Perëndimor duke përmirësuar kuadrin rajonal ligjor dhe politik dhe duke lehtësuar bashkëpunimin e drejtpërdrejtë përmes shërbimeve mbështetëse të ofruara nga dhomat e tregtisë. Ai synonte gjithashtu të mbështeste zhvillimin e sektorit privat duke promovuar aksesin në financa për lloje të ndryshme biznesesh dhe zona të tregut. Për më tepër, u ofruan shërbime mbështetëse për të shtuar konkurrencën, veçanërisht për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, theksuan pjesëmarrësit e konferencës.

Read more (Lexoni më shumë)

Burimi: Chamber investment forum WB6

Fotografitë: Chamber investment forum WB6

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.