Ndërlidhja | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Ndërlidhja

Ndërlidhjet më të mira, si të transportit, energjisë dhe digjitale, përbëjnë blloqet ndërtuese për rritjen ekonomike. BE-ja po punon me partnerët në Ballkanin Perëndimor për të rritur investimin në infrastrukturë dhe për ta bërë atë më të gjelbër, të pastër dhe të aksesueshme për të gjithë.

Kohët më të shkurtra të udhëtimit, cilësia më e lartë e ajrit dhe lidhjet digjitale më të shpejta do të sjellin përfitime për të gjithë, si dhe lidhje më të ngushta në rajon dhe me BE-në.

Publikime (EN)

WBIF 2023 Endorsed Flagship Projects

Author: WBIF

Broshura | Published in: 2023

This brochure presents an overview of the 21 projects endorsed by the European Commission in February 2022 to support transport, digital, climate and energy connectivity and health infrastructure projects in the Western Balkans. This is the first major package of project unveiled under the EU’s Economic and Investment Plan for the region, and will be channelled through the Western Balkans Investment Framework (WBIF) platform.

Albania Factograph

Author: European Union

Fleta e të dhënave | Published in: 2023

This factsheet provides a brief overview of the key milestones of the EU integration process and facts and figures on EU-Kosovo relations and support.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.