Komisioni publikon raportin e ri mbi kulturën për zhvillim të qëndrueshëm në veprimet e BE-së News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

19/12/2022

Komisioni publikon raportin e ri mbi kulturën për zhvillim të qëndrueshëm në veprimet e BE-së

Komisioni Evropian publikoi më 9 dhjetor 2022 një raport mbi dimensionin kulturor të zhvillimit të qëndrueshëm në veprimet e BE-së.

 

Raporti thekson rolin e domosdoshëm që luan kultura në zbatimin e politikave, programeve dhe iniciativave të BE-së në lidhje me Axhendën 2030 të OKB-së për zhvillimin e qëndrueshëm. (UN’s 2030 Agenda on sustainable development.) Komisioni identifikon fushat kryesore ku do të ishte strategjik përforcimi i bashkëpunimit me sektorët kulturorë dhe krijues për të nxitur zhvillimin e qëndrueshëm. Ai shpjegon nga këndvështrime dhe politika të ndryshme se sa të pozicionuar në mënyrë unike janë sektorët kulturorë dhe krijues për të interpretuar dhe vënë në zbatim dimensionet ekonomike, sociale dhe mjedisore të Axhendës 2030. Rishikimi Vullnetar i BE-së për zbatimin e synimeve të zhvillimit të qëndrueshëm, që do t’i paraqitet Forumit të nivelit të lartë të OKB-së në mesin e vitit 2023, mund të përfitojë nga sugjerimet e përfshira në raport.

 

Raporti gjithashtu, plotëson dhe u përgjigjet disa rekomandimeve të grupit të punës të vendeve anëtare për Metodën e Hapur të Koordinimit (MHK) mbi dimensionin kulturor të zhvillimit të qëndrueshëm, i cili publikoi raportin ‘Stormy times. Nature and humans: cultural courage for change’ më 20 shtator 2022. Raporti gjithashtu ndjek rezultatet e konferencës MONDIACULT 2022 të UNESCO-s, e cila bëri thirrje për përfshirjen e kulturës si një objektiv specifik më vete midis Objektivave të Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara.

Lexo  më shumë (Read more)

Fotografitë: iStock

Burimi: Creative Europe

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.