Komisija objavljuje novi izveštaj o kulturi za održivi razvoj u aktivnostima EU News | WeBalkans

Vesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

19/12/2022

Komisija objavljuje novi izveštaj o kulturi za održivi razvoj u aktivnostima EU

Evropska komisija objavila je 9. decembra 2022. izveštaj o kulturnoj dimenziji održivog razvoja u aktivnostima EU.

 

Izveštaj naglašava nezamenljivu ulogu koju kultura igra u sprovođenju politika, programa i inicijativa EU u vezi sa Agendom UN 2030 o održivom razvoju (UN’s 2030 Agenda on sustainable development). Komisija identifikuje ključne oblasti u kojima bi bilo strateški dobro da se ojača saradnja sa kulturnim i kreativnim sektorima kako bi se podstakao održivi razvoj. Iz različitih perspektiva i politika objašnjava koliko su kulturni i kreativni sektori jedinstveno pozicionirani da tumače i postavljaju ekonomske, socijalne i ekološke dimenzije Agende 2030. Dobrovoljni pregled EU o implementaciji ciljeva održivog razvoja, koji će biti predstavljen UN Forumu na visokom nivou, sredinom 2023. godine, može imati koristi od sugestija sadržanih u izveštaju.

 

Izveštaj takođe dopunjuje i bavi se nekim od preporuka radne grupe Otvorenog metoda koordinacije (Opet method of coordination – OMC) zemalja članica o kulturnoj dimenziji održivog razvoja, koja je objavila svoj izveštaj „Olujna vremena. Priroda i ljudi: kulturna hrabrost za promenu“ (report ‘Stormy times. Nature and humans: cultural courage for change’) 20. septembra 2022. Takođe prati rezultate UNESCO-ove konferencije MONDIACULT 2022(MONDIACULT 2022), koja je pozvala da se kultura kao poseban cilj uvrsti među naredne razvojne ciljeve Ujedinjenih nacija.

Saznaj više

Fotografija: iStock

Izvor: Creative Europe

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.