Komisija objavljuje novi izvještaj o kulturnoj dimenziji održivog razvoja u aktivnostima EU News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

19/12/2022

Komisija objavljuje novi izvještaj o kulturnoj dimenziji održivog razvoja u aktivnostima EU

Evropska komisija je 9. decembra 2022. objavila izvještaj o kulturnoj dimenziji održivog razvoja u aktivnostima EU.

 

Izvještaj je naglasio nezamjenljivu ulogu koju ima kultura u sprovođenju politika, programa i inicijativa EU u vezi sa Agendom UN 2030 o održivom razvoju (UN’s 2030 Agenda on sustainable development). Komisija je identifikovala ključne oblasti u kojima bi bilo strateški dobro da se ojača saradnja sa kulturnim i kreativnim sektorima kako bi se podstakao održivi razvoj. Izvještaj objašnjava iz različitih perspektiva i politika koliko su kulturni i kreativni sektori jedinstveno pozicionirani da tumače i postavljaju ekonomske, socijalne i ekološke dimenzije Agende 2030. Dobrovoljni pregled EU o implementaciji ciljeva održivog razvoja, koji će biti predstavljen UN Forumu na visokom nivou sredinom 2023. godine, može imati koristi od sugestija sadržanih u izvještaju.

 

Izvještaj takođe dopunjuje i bavi se nekim od preporuka radne grupe Otvorenog metoda koordinacije (Opet method of coordination – OMC) zemalja članica o kulturnoj dimenziji održivog razvoja, koja je objavila svoj izvještaj „Olujna vremena. Priroda i ljudi: kulturna hrabrost za promjenu“ (report ‘Stormy times. Nature and humans: cultural courage for change’) 20. septembra 2022. Takođe, on prati rezultate UNESCO-ove konferencije MONDIACULT 2022(MONDIACULT 2022), koja je pozvala da se kultura kao poseban cilj uvrsti među naredne razvojne ciljeve Ujedinjenih nacija.

Saznaj više

Fotografija: iStock

Izvor: Creative Europe

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.