Komisija objavljuje novi izvještaj o kulturi za održivi razvoj u aktivnostima EU News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o događajima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

19/12/2022

Komisija objavljuje novi izvještaj o kulturi za održivi razvoj u aktivnostima EU

European Commission objavila je 9.decembra 2022. izvještaj o kulturnoj dimenziji održivog razvoja u aktivnostima EU.

 

Izvještaj ističe nezamjenjivu ulogu koju kultura ima u implementaciji politika, programa i inicijativa EU  u vezi sa Agendom UN-a 2030. o održivom razvoju (UN’s 2030 Agenda on sustainable development). Komisija identifikuje ključne oblasti za koje je od strateškog značaja jačanje saradnje sa kulturnim i kreativnim sektorima kako bi se podstakao održivi razvoj. Izvještaj iz različitih perspektiva i politika, objašnjava koliko su kulturni i kreativni sektori jedinstveno pozicionirani da tumače i postavljaju ekonomsku, socijalnu i ekološku dimenziju Agende 2030. Voluntary Review EU-a (Dobrovoljni pregled EU-a) o implementaciji ciljeva održivog razvoja, koje će biti predstavljen na  UN High-level Forum-u sredinom 2023., može imati koristi od prijedloga koji su dati u izvještaju.

 

Izvještaj isto tako dopunjuje i bavi se nekim od preporuka radne grupe zemalja članica Open method of coordination (OMC) o kulturnoj dimenziji održivog  razvoja, koja je 20. septembra 2022. objavila svoj izvještaj „Olujna vremena. Priroda i ljudi: kulturna hrabrost za promjene“ (report ‘Stormy times. Nature and humans: cultural courage for change’) . Takođe se nadovezuje na rezultate UNESCO-ove konferencije MONDIACULT 2022, koja je uputila poziv da se kultura kao specifičan cilj uvrsti među sljedeće Razvojne ciljeve Ujedinjenih nacija (United Nations Development Goals).

Pročitaj više

Fotografije: iStock

Izvor: Creative Europe

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.