Програмата за јаглени региони започнува размени помеѓу Западен Балкан и ЕУ News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

18/05/2022

Програмата за јаглени региони започнува размени помеѓу Западен Балкан и ЕУ

Програмата за размена помеѓу јаглените региони започна шест размени помеѓу подрачја во Западен Балкан и нивните еквиваленти во ЕУ. Размените претставуваат можност за овие региони да отпочнат директни дијалози и да учат од меѓусебните искуства со цел оддалечување од јагленот како дел од транзицијата кон чиста енергија.

 

Вкупно 32 апликации, покривајќи широк географски опсег, беа поднесени за учество во програмата. Врз основа на експертски проценки, 14 од барањата се групирани заедно во 6 групи на разменувачки партнери кои, во моментов, ги подготвуваат размените. Предвидени се дополнителни две групи, секоја од нив предводена од украински апликанти, но, во моментов, истите се ставени на пауза.

 

Три размени ќе започнат на пролет, во 2022 година, а деталното планирање и подготовка на останатите три ќе започне во втората половина од годината. Водени од посветени олеснувачи за размена, учесниците развиваат нови рути за нивните размени. Тие ќе вклучат една или две посети во живо, кои ќе бидат однапред планирани преку виртуелни интеракции и дискусии преку кои регионите ќе можат да ја зајакнат својата врска и кои би резултирале со плодна соработка и надвор од програмата.

 

Програмата за размена е една од клучните активности на Иницијативата за јаглени региони во транзиција во Западен Балкан и Украина која има за цел да им помогне на регионите да преминат од јаглен кон јаглено-неутрална економија; осигурувајќи се, истовремено, дека транзицијата е спроведлива. Програмата е управувана од страна на Европската комисија и шест соработувачки партнери: Колеџот на Европа во Натолин, Секретаријатот за енергетска заедница, Европската банка за реконструкција и развој, Европската инвестициска банка, Полскиот национален фонд за еколошка заштита и управување со вода и Светската банка.

Прочитај повеќе

Извор: European Union

Извор на фотографии: European Union

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.