Program za regione uglja pokreće razmjene između Zapadnog Balkana i EU News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o događajima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

18/05/2022

Program za regione uglja pokreće razmjene između Zapadnog Balkana i EU

Program razmjene regiona uglja pokrenuo je šest razmjena između zapadnobalkanskih rudarskih područja i njihovih pandana iz EU. Ove razmjene pružaju priliku pomenutim regijama da započnu direktan dijalog i razmjene iskustva o napuštanju rudarskih aktivnosti kao jednog faktora za prelazak na čistu energiju.

 

Za učešće u ovom programu pristigle su ukupno 32 prijave iz različitih geografskih područja. Prema procjeni stručnjaka, 14 aplikanata svrstano je u šest grupa za partnersku razmjenu za koju se svi trenutno pripremaju. Predviđene su još dvije grupe, sa ukrajinskim aplikantima kao partnerima s jedne strane. Međutim, rad ovih dviju grupa je privremeno zaustavljen.

 

Tri razmjene počet će u proljeće 2022. godine, a u drugoj polovini godine počinje detaljno planiranje i priprema preostale tri razmjene. Vođeni posvećenim fasilitatorima razmjene, učesnici programa sada razvijaju precizan strateški plan za svoju razmjenu. Te razmjene će podrazumijevati jednu ili dvije lične posjete, koje će biti unaprijed planirane kroz virtuelne interakcije i diskusije, prilikom kojih će regioni ojačati svoje odnose i u najboljem slučaju doprinijeti plodnoj saradnji regija i mimo ovog programa.

 

Program razmjene je jedna od ključnih aktivnosti Inicijative za regione uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i Ukrajini, koja ima za cilj da pomogne regionima da prestanu koristiti ugalj i okrenu se prema ugljično neutralnoj ekonomiji, osiguravajući da ova tranzicija bude provediva. Programom upravljaju Evropska komisija i šest međunarodnih partnera: Evropski koledž u Natolinu, Sekretarijat Energetske zajednice, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka, Poljski Nacionalni fond za zaštitu životne sredine i upravljanje vodama i Svjetska banka.

Pročitajte više na ovu temu

Izvor: European Union

Fotografija: European Union

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.