Program regioni uglja pokreće razmjenu između Zapadnog Balkana i EU News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

18/05/2022

Program regioni uglja pokreće razmjenu između Zapadnog Balkana i EU

Program razmjene između regiona uglja pokrenuo je šest razmjena između oblasti na Zapadnom Balkanu i njihovih kolega iz EU. Ove razmjene pružaju priliku regionima da započnu dijalog jedan-na-jedan i uče iz tuđih iskustava o prelasku sa uglja na čistu energiju.

 

Za učešće u programu podnijete su ukupno 32 prijave iz raznih zemalja širom kontinenta. Na osnovu stručne procjene, 14 zemalja je svrstano u šest grupa partnera za razmjenu, koji trenutno pripremaju svoje razmjene. Predviđene su još dvije grupe, koje treba da vode ukrajinski podnosioci zahtjeva, ali one su privremeno odložene.

 

Tri razmjene počeće na proljeće 2022. godine, a detaljno planiranje i priprema ostale tri razmjene počeće u drugoj polovini godine. Pod vođstvom posvećenih facilitatora razmjene, učesnici programa sada osmišljavaju precizan tok razmjena. Ove posjete će uključivati jednu ili dvije fizičke posjete, koje će biti unaprijed planirane kroz virtuelne interakcije i diskusije gdje regioni mogu učvrstiti svoje odnose, što će u idealnom slučaju dovesti do plodne saradnje i izvan ovog programa.

 

Program razmjene je jedna od ključnih aktivnosti Inicijative za regione uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini, koja ima za cilj da pomogne regionima da sa uglja pređu na ekonomiju bez emisije ugljenika, s tim da ta tranzicija bude pravedna. Njime upravlja Evropska komisija i šest međunarodnih partnera koji sarađuju: Kolegijum Evrope u Natolinu, Sekretarijat Energetske zajednice, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka, Poljski nacionalni fond za zaštitu životne sredine i upravljanje vodama i Svjetska banka.

Saznajte više

Izvor: European Union

Fotografija: European Union

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.