Поддршка за дигитализација на малите и средни претпријатија во БиХ News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

26/05/2022

Поддршка за дигитализација на малите и средни претпријатија во БиХ

Европската Унија и Европската банка за реконструкција и развој ја зголемуваат поддршката за мали и средни претпријатија во БиХ преку отпочнување на програмата „Go Digital“. Програмата започна на 19. мај со настан, одржан во Сараево, чија цел е да обезбеди помош за малите и средни претпријатија да можат да инвестираат во дигитализација на нивните бизниси; покрај дополнителни инвестиции за подобрување на продуктивноста, операционата ефикасност и отпорност.

 

Еден од елементите на програмата ќе биде специјализиран кредит, обезбеден од Европската банка за реконструкција и развој во соработка со локалните финансиски институции. ЕУ ќе обезбеди стимулации за грантови, вредни до 15 % од целосната вредност на заемот, за да ги направи подостапни инвестициите на малите и средни претпријатија во дигитализација, автоматизација, конкурентност и зелени технологии.

 

Шефот на Делегацијата на ЕУ во БиХ и специјален претставник на ЕУ, Јохан Сатлер, објасни дека Програмата „EU4SMEs“ е дел од претпристапната помош на ЕУ за поддршка за закрепнување од пандемијата КОВИД-19 и транзиција кон економија ориентирана кон иднината. „Малите и средни претпријатија се клучен двигател на економски раст и развој, а поддршката за нивна дигитализација ќе им помогне на бизнисите да бидат поконкурентни на локалните и меѓународни пазари. Тековниот инструмент за претпристапна помош и поддршка на ЕУ за зелена и дигитална транзиција изнесува околу 50 милиони евра и е насочен кон малите и средни претпријатија. Малите и средни претпријатија мораат целосно да ги искористат иновативните технологии, вештините и услугите, не само за раст на одржлива основа, туку и за да можат, во иднина, да преживеат во економијата.“

 

Програмата е придружена од активности од германската агенција „GIZ“ која ќе помогне за изградба на екосистем за дигитализација, автоматизација и иновација во БиХ; вклучувајќи иновациски дигитални центри во насока на најдобрите практики во ЕУ.

 

Новата програма „Go Digital“ во БиХ директно придонесува за Дигиталната агенда за Западен Балкан на Европската комисија, која има за цел да ја поддржи транзицијата на приватниот сектор и да им помогне на бизнисите целосно да ги искористат придобивките од дигиталната трансформација на економијата.

Извор: EU Delegation Bosnia and Herzegovina

Извор на фотографии: EBRD

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.