Podrška digitalizaciji malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o događajima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

26/05/2022

Podrška digitalizaciji malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini

Evropska unija i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokreću program Go Digital i time daju još jaču podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) u Bosni i Hercegovini (Bosnia and Herzegovina). U Sarajevu, 19.maja, upriličen je događaj na kom je predstavljen ovaj program koji ima za cilj da pomogne malim i srednjim preduzećima pri ulaganju u digitalizaciju njihovog poslovanja, uz druga ulaganja, zarad poboljšanja produktivnosti, operativne efikasnosti i otpornosti.

 

Jedan od elemenata ovog programa bit će specijalizovana kreditna linija koju će obezbijediti EBRD u saradnji sa lokalnim finansijskim institucijama. EU će pružiti bespovratna sredstva malim i srednjim preduzećima u iznosu do 15% od ukupnog kredita i time učiniti izvodljivijim i povoljnijim za preduzeća da ulažu u svoju u digitalizaciju, automatizaciju, konkurentnost i zelene tehnologije.

 

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, Johann Sattler, pojasnio je da je program EU4SMEs dio pomoći koju je EU namijenila za oporavak od pandemije Covid-19 i prelazak na ekonomiju budućnosti. „SME su ključni pokretač ekonomskog rasta i razvoja, a podrška digitalizaciji pomoći će preduzećima da budu konkurentnija na lokalnim i međunarodnim tržištima. Trenutni Instrument za pretpristupnu pomoć EU za podršku zelenoj i digitalnoj tranziciji iznosi oko 50 miliona eura, i ciljano pomaže malim i srednjim preduzećima. MSP trebaju koristititi, i to u potpunosti, inovativne tehnologije, vještine i servise, ne samo zbog svog razvitka koji bi bio na održivim osnovama, već i da mogu opstati u ekonomiji budućnosti.”

 

Program će biti praćen od strane njemačkog GIZ-a, čije će aktivnosti pružiti pomoć u izgradnji ekosistema za digitalizaciju, automatizaciju i inovacije u Bosni i Hercegovini, uključujući čvorišta za digitalne inovacije, u skladu s najboljim praksama iz EU.

 

Novi program Go Digital u Bosni i Hercegovini direktno doprinosi Digitalnoj Agendi Evropske komisije za Zapadni Balkan, koja ima za cilj da podrži tranziciju privatnog sektora i pomogne preduzećima da u potpunosti obezbijede sve prednosti digitalne transformacije ekonomije.

Pročitajte više na ovu temu

Izvor: EU Delegation Bosnia and Herzegovina

Fotografija: EBRD

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.