Podrška digitalizaciji MSP u Bosni i Hercegovini News | WeBalkans

Vesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

26/05/2022

Podrška digitalizaciji MSP u Bosni i Hercegovini

Evropska unija i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pojačavaju podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) u Bosni i Hercegovini pokretanjem  programa Go Digital u toj zemlji. Program je pokrenut 19. maja manifestacijom koja je održana u Sarajevu i čiji je cilj da se malim i srednjim preduzećima pomogne da ulože u digitalizaciju svojeg poslovanja, zajedno sa drugim investicijama za unapređivanje produktivnosti, operativne efikasnosti i otpornosti.

 

Jedan od elemenata programa biće specijalizovana kreditna linija koju obezbeđuje EBRD u saradnji sa lokalnim finansijskim institucijama. EU će obezbediti podsticaje za bespovratna sredstva u vrednosti do 15 odsto ukupnog iznosa kredita kako bi se povećala pristupačnost investicija malih i srednjih preduzeća u digitalizaciju, automatizaciju, konkurentnost i zelene tehnologije.

 

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Johan Satler objasnio je da je program EU4SMEs deo pomoći EU za podršku oporavku od pandemije koronavirusa i prelasku na ekonomiju orijentisanu na budućnost. „MSP su ključni pokretač ekonomskog rasta i razvoja, a podrška digitalizaciji će pomoći preduzećima da budu konkurentnija na lokalnom i međunarodnom tržištu. Sadašnji Instrument pretpristupne pomoći (IPA) EU za zelenu i digitalnu tranziciju iznosi oko 50 miliona evra i posebno je usmeren na MSP. Ova preduzeća moraju do maksimuma da koriste inovativne tehnologije, veštine i usluge, ne samo da bi rasla na održivijoj osnovi, već i da bi opstala u ekonomiji budućnosti.“

 

Program će biti praćen aktivnostima nemačkog GIZ-a, koji će pomoći u izgradnji ekosistema za digitalizaciju, automatizaciju i inovacije u Bosni i Hercegovini, uključujući digitalne inovacione centre, u skladu sa najboljom praksom EU.

 

Novi program Go Digital u Bosni i Hercegovini direktno doprinosi digitalnoj agendi Evropske komisije za Zapadni Balkan, koja ima za cilj da podrži tranziciju privatnog sektora i pomogne preduzećima da u potpunosti obezbede prednosti digitalne transformacije privrede.

Izvor: EU Delegation to Bosnia and Herzegovina

Fotografija: EBRD

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.