Поддршката на ЕУ го зајакнува Системот за водење на матични книги на Косово, при тоа поплочувајќи го патот за ефикасност и доверливост News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

5/06/2023

Поддршката на ЕУ го зајакнува Системот за водење на матични книги на Косово, при тоа поплочувајќи го патот за ефикасност и доверливост

Матичната служба на Косово објави успешна интеграција на над 3 милиони исчезнати евиденции за граѓански статус во нивниот систем за управување со идентитетот. Ова достигнување беше овозможено софинансирање од Европската унија (ЕУ) и со поддршка на Данскиот совет за бегалци, во периодот од 2012 до 2023 година. Целта на проектот е да се исполни мандатот на агенцијата во рамките на процесот на дијалог меѓу Косово и Србија.

 

На 1 јуни 2023 година, Матичната служба на Косово може официјално да го објави успешното завршување на интеграцијата на податоците од над 12.000 регистри за граѓански статус во нивниот систем. Ова достигнување го означи финализирањето на проектот „Дигитализација на заверените копии од Матичните книги –фаза III “, кој имаше за цел да ги поврзе е-архивата на заверени копии и Централната матична служба на Косово. Проектот, финансиран од ЕУ, имаше буџет од 2 милиони евра и беше спроведен од Данскиот совет за бегалци во период од 42 месеци, почнувајќи од 2 декември 2019 година.

 

Главната цел на проектот беше да придонесе за создавање на единствен, сеопфатен надграден систем на податоци за граѓанскиот статус за подобрување на веродостојноста на системот за регистрација на Косово во рамките на дијалогот Белград-Приштина. Клучниот персонал на Матичната служба на Косово, Министерството за внатрешни работи, како и општинските канцеларии за граѓански статус, (кои обезбедуваат услуги на локално ниво) учествуваа во проектот.

Read more

Source: EU Office in Kosovo

Photo credits: Kosovo civil registration agency

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.