Podrška EU jača sistem registracije civilnog statusa Kosova, utirući put efikasnosti i pouzdanosti News | WeBalkans

Vesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

5/06/2023

Podrška EU jača sistem registracije civilnog statusa Kosova, utirući put efikasnosti i pouzdanosti

Agencija za civilnu registraciju Kosova objavila je uspešnu integraciju preko 3 miliona nestalih evidencija o civilnom statusu u njihov sistem upravljanja identitetom. Ovo dostignuće je omogućeno finansiranjem Evropske unije (EU) i uz podršku Danskog saveta za izbeglice, u periodu od 2012. do 2023. Projekat je imao za cilj da ispuni mandat agencije u okviru procesa dijaloga između Kosova i Srbije.

 

Dana 1. juna 2023. godine, kosovska Agencija za civilnu registraciju može zvanično da objavi uspešan završetak integracije podataka iz preko 12.000 registara civilnog statusa u njihov sistem. Ovo dostignuće je označilo završetak projekta “Digitalizacija overenih kopija knjiga matičnih knjiga – faza III”, koji je imao za cilj da poveže e-arhivu overenih kopija i Centralni registar civilnog statusa na Kosovu. Projekat, koji finansira EU, imao je budžet od 2 miliona evra, a sprovodio ga je Danski savet za izbeglice tokom perioda od 42 meseca, počev od 2. decembra 2019.

 

Glavni cilj projekta bio je da doprinese stvaranju jedinstvenog, sveobuhvatnog unapređenog sistema podataka o građanskom statusu u cilju povećanja pouzdanosti sistema registracije na Kosovu u okviru dijaloga Beograda i Prištine. U projektu je učestvovalo ključno osoblje Agencije za civilnu registraciju Kosova, Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i opštinskih kancelarija za civilno stanje (pružanje usluga na lokalnom nivou).

Saznaj više

Izvor: EU Office in Kosovo

Fotografija: Kosovo civil registration agency

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.