Mbështetja e BE-së forcon sistemin e Regjistrimit të Gjendjes Civile të Kosovës, duke hapur rrugën për efikasitet dhe besueshmëri News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

5/06/2023

Mbështetja e BE-së forcon sistemin e Regjistrimit të Gjendjes Civile të Kosovës, duke hapur rrugën për efikasitet dhe besueshmëri

Agjencia e Regjistrimit Civil të Kosovës ka shpallur integrimin e suksesshëm të mbi 3 milionë të dhënave të gjendjes civile të munguara në sistemin e saj të menaxhimit të identitetit. Arritja u bë e mundur nëpërmjet financimit nga Bashkimi Evropian (BE) dhe me mbështetjen e Danish Refugee Council, me kohëzgjatje nga viti 2012 deri në vitin 2023. Projekti kishte si qëllim të përmbushte mandatin e agjencisë në kuadër të procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

 

Më 1 qershor të vitit 2023, Agjencia e Regjistrimit Civil të Kosovës mund të shpallë zyrtarisht përfundimin e suksesshëm të integrimit të të dhënave nga mbi 12,000 regjistra të gjendjes civile në sistemin e tyre.  Kjo arritje shënoi finalizimin e projektit “ Digitalisation of the Certified Copies of Civil Registry Books – Phase III” projekt që synon të lidhë arkivin elektronik të kopjeve të certifikuara me Regjistrin Qendror të Gjendjes Civile në Kosovë. Projekti, i financuar nga BE-ja, kishte një buxhet prej 2 milionë euro dhe u zbatua nga Danish Refugee Council për një periudhë 42-mujore, duke filluar nga 2 dhjetor të vitit 2019.

 

Objektivi kryesor i projektit ishte që të kontribuonte në krijimin e një sistemi unik, gjithëpërfshirës dhe të përmirësuar të të dhënave të gjendjes civile drejt rritjes së besueshmërisë së sistemit të regjistrimit të Kosovës në kuadër të dialogut Beograd-Prishtinë. Mori pjesë në projekt Stafi kryesor i Agjencisë së Regjistrimit Civil të Kosovës, Ministrisë së Brendshme si dhe Zyrave Komunale të Gjendjes Civile, (që ofrojnë shërbime në nivel vendor).

Read more (Lexoni më shumë)

Burimi: Zyra e BE-së në Kosovë

Fotografitë: Agjencia e regjistrimit civil të Kosovës

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.