Podrška EU jača sistem registracije civilnog statusa Kosova, utirući put efikasnosti i pouzdanosti News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o događajima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

5/06/2023

Podrška EU jača sistem registracije civilnog statusa Kosova, utirući put efikasnosti i pouzdanosti

Agencija za civilnu registraciju Kosova objavila je uspješnu integraciju preko 3 miliona nedostajućih evidencija građanskog statusa u njihov sistem upravljanja identitetom. Ovo postignuće je omogućeno finansiranjem Evropske unije (EU) i uz podršku Danish Refugee Council, u periodu od 2021 do 2023. godine. Projekat  je imao za cilj da ispuni mandat agencije u okviru procesa dijaloga između Kosova i Srbije.

Agencija za civilnu registraciju Kosova, 1.juna 2023. godine može zvanično objaviti uspješan završetak integracije podataka iz preko 12.000 matičnih knjiga u svoj sistem Ovo dostignuće označilo je završetak projekta „Digitalizacija ovjerenih kopija matičnih knjiga- Faza III“, koji je imao za cilj da poveže e-arhivu ovjerenih kopija i Centralni registar civilnog statusa na Kosovu. Projekat, koji je finansirala EU, imao je budžet od 2 miliona eura i implementirao ga je Danish Refugee Council u periodu od 42 mjeseca, počevši od 2.decembra 2019. godine.

Glavni cilj projekta bio je da doprinese stvaranju jedinstvenog, sveobuhvatnog unapređenog sistema podataka o građanskom statusu  u cilju povećanja pouzdanosti kosovskog sistema registracije u okviru dijaloga između Beograda i Prištine. U projektu je ušestvovalo ključno osoblje Agencije za civilnu registraciju Kosova, Ministarstva unutrašnjih poslova kao i opštinske kancelarije civilnog statusa (pružaju usluge na lokalnom nivou).

Pročitaj više

Izvor: EU Office in Kosovo

Fotografije: Kosovo civil registration agency

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.