Një bisedë miqësore në kohë nevoje | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Një bisedë miqësore në kohë nevoje

Një projekt i financuar nga BE-ja ndihmon një qendër këshillimi në Serbi.

SCROLL DOWN

Linja kombëtare telefonike për fëmijët (NADEL) është një qendër linje telefonike për ndihmë për mbrojtjen e foshnjave, fëmijëve dhe të rinjve në Beograd dhe është krijuar si një nga mekanizmat për të parandaluar dhunën kundër fëmijëve. Telefonatat në numrin e telefonit 116-111 janë falas dhe të disponueshme 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë. NADAL ka mbështetur fëmijët dhe prindërit e tyre që nga viti 2005 dhe në dekadën e fundit, këshilltarët e NADEL kanë folur me më shumë se një milion telefonues duke i ofruar ndihmë, këshillim, ose udhëheqje praktike për t’i ndihmuar të gjejnë përgjigje dhe zgjidhje për problemet e tyre. Më së shumti, linja ka ndihmuar duke mundësuar që të dëgjoheni nga dikush.

Megjithatë, pandemia ka sjellë sfida dhe kriza të reja. Kërkimet gjatë pandemisë kanë treguar se të rinjtë ndihen të frikësuar. Disa janë tërhequr në izolim, ndërsa shumë prej tyre u ka munguar socializimi me miqtë në shkollë. Pavarësisht këtyre sfidave, numri i telefonatave drejt NADEL gjatë pandemisë ka rënë.

“Një shpjegim i logjikshëm për ne ishte se për shkak të mbylljes, e gjithë familja ishte së bashku 24/7. Nuk kishte privatësi dhe pjesa më e madhe nuk kishin mundësinë të merrnin telefonin dhe të flisnin me persona jashtë familjes, duke përfshirë edhe linjën telefonike NADEL.”

Vesna Dejanović, Specialiste e mbrojtjes së fëmijës, Unicef Serbi

Situata paradoksale tërhoqi vëmendjen e Unicef-it në Serbi, që ka qenë një nga partnerët dhe mbështetësit afatgjatë të NADEL. Vesna Dejanović, Specialiste e mbrojtjes së fëmijës, Unicef Serbi Ajo ndan analizën e saj: “Një shpjegim i logjikshëm për ne ishte se për shkak të mbylljes, e gjithë familja ishte së bashku 24/7. Nuk kishte privatësi dhe pjesa më e madhe nuk kishin mundësinë të merrnin telefonin dhe të flisnin me persona jashtë familjes, duke përfshirë edhe linjën telefonike NADEL.”

Duke pasur këtë në mend, në shkurt të vitit 2021, Unicef në bashkëpunim me BE-në filluan një projekt që do të ndihmojë të rinjtë të qëndrojnë në kontakt me NADEL edhe në situata ku mungon privatësia falë një funksioni mbështetës për disktime online në chat që do të funksionojnë paralelisht me linjën tradicionale telefonike. Ata mbështetën NADEL me zhvillimin e programit kompjuterik për linjën e chat-it, duke blerë disa pajisje shtesë dhe duke ofruar fonde për rrogat e këshilluesve të shtuar që do të menaxhojnë linjën e chat-it.

Vesna shpjegon se i kanë ndihmuar edhe në ngritjen e kapaciteteve, që përfshin trajnimin për të gjithë këshilltarët, duke përfshirë këshilltarët e lartë dhe atë të rinjtë dhe ofrues të tjerë të shërbimit, si punonjës socialë të OJQ-ve të vogla – të gjithë ofruesit e shërbimit që mund të jenë të pozicionuar ose që kanë potencialit të angazhohen në këshillimin online për të ndarë këtë njohuri. “Për sa i përket ngritjes së kapaciteteve, ne i kemi mundësuar atyre mbështetjen logjistike dhe një kontribut financiar modest për zhvillimin e manualeve të trajnimit. Trajnimi është ofruar nga stafi i NADEL duke qenë se ata kanë një personel me përvojë të gjerë dhe me trajnim kompetent,” shprehet Vesna.

“Si rezultat i fushatës në rrjetet sociale, një sërë nga seancat e këshillimit nëpërmjet chat-it zgjatën tre herë më shumë se sa muajin e kaluar dhe numri total i vizitave në faqen e internetit të NADEL ishte më i lartë se numri i total i kontakteve për periudhën nga janari në maj.”

Marina Bogdanović, Këshilltare për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna dhe mbrojtjen nga martesat e fëmijëve, Unicef

Përveç kësaj mbështetjeje, nëpërmjet këtij projekti të financuar nga BE-ja, Unicef-i mbështeti NADEL edhe në shtimin e vizibilitetit të tyre me ndërgjegjësimin për ekzistencën e këtij shërbimi. Me kalimin e viteve NADEL ka organizuar veprime që ndërgjegjësojnë duke vizituar shkolla dhe ndarë postera. Megjithatë, sipas Vesna-s, kjo strategji nuk ka funksionuar së fundi, duke qenë se fëmijët tani duhet të arrihen nëpërmjet rrjeteve sociale që përdorin rregullisht.

Fushata e rrjeteve sociale u lançua në qershor të këtij viti dhe numri i telefonatave dhe komunikimeve të tjera u shtuan trefish si rezultat i fushatës.

Marina Bogdanović, një këshilltare embrojtjes së fëmijëve nga dhuna dhe parandalimi i martesave të fëmijëve me Unicef shpjegon se përveç shtimit të kontakteve me NADEL, fushata ishte dhe një përvojë të nxëni për ata dhe partnerët e tyre për të përmirësuar dhe sjellë risi në program. “Si rezultat i fushatës në rrjetet sociale, një sërë nga seancat e këshillimit nëpërmjet chat-it zgjatën tre herë më shumë se sa muajin e kaluar dhe numri total i vizitave në faqen e internetit të NADEL ishte më i lartë se numri i total i kontakteve për periudhën nga janari në maj,” shprehet ajo.

Lidhur me projektin

Nisma u mundësua falë mbështetjes financiare të Bashkimit Evropian nëpërmjet Drejtorinë e Përgjithshme për Politikat Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociatat e Zgjerimit të Komisionit Evropian (DG NEAR) në partneritet me Ministrinë e Punës, Punësimit, Veteranëve dhe Çështjeve Sociale dhe Qendra për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Rinjve në Beograd.

Mbështetja novatore e chat-it online për NADEL është lançuar me ndihmën e Programit për Zbutjen e Ndikimeve të Pandemisë së COVID-19 në Jetën e Fëmijëve dhe Familjeve në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Programi është një nismë dy vjeçare e lançuar në vitin 2021 nga zyra rajonale e Unicef-it dhe Komisionit Evropian.

Qëllimi i nismës është të fuqizojë shëndetësinë kombëtare, arsimin, zhvillimin e fëmijërisë së hershme dhe sistemet e mbrojtjes së fëmijëve, për të siguruar ofrimin e shërbimeve themelore për fëmijët e cenueshëm dhe familjet e tyre, si përgjigje e menjëhershme dhe afatgjatë e rimëkëmbjes nga COVID-19-a. Nëpërmjet këtij programi prej 5 milionë euro, 490,000 fëmijë dhe prindër në zonën ku zhvillohet programi pritet të kenë akses më të mirë në shërbimet publike që promovojnë zhvillimin në fëmijërinë e hershme, shëndetësinë dhe mbrojtjen si pjesë e rimëkëmbjes nga COVID-19-a.

Photo credits: Unicef

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.