Prijateljski razgovor u trenucima potrebe | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Prijateljski razgovor u trenucima potrebe

Projekat koji finansira EU pomaže centru za online savjetovanje u Srbiji.

SCROLL DOWN

Nacionalna dječja linija (NADEL) je centar za pomoć i integralni dio Centra za zaštitu odojčadi, djece i mladih iz Beograda, i osnovan je kao jedan od mehanizama za prevenciju nasilja nad djecom. Pozivi na broj 116-111 su besplatni i dostupni 24 sata na dan, sedam dana u sedmici. NADEL podržava djecu i njihove roditelje od 2005.godine i u prethodnoj  deceniji, NADEL-ovi savjetnici su razgovarali sa više od milion sagovornika, nudeći pomoć, savjete ili praktične smjernice, pomažući im da pronađu odgovore i rješenja za svoje probleme. Možda više od svega, linija je pomagala tako što je ponudila nekoga ko može da sluša.

Međutim, pandemija je donijela nove izazove i krize. Istraživanje tokom pandemije je pokazalo da mladi ljudi osjećaju strah. Neki su se povukli u izolaciju, dok je mnogima nedostajalo druženje sa prijateljima u školi. Uprkos ovim izazovima, broj poziva upućenih NADEL-u je u toku pandemije opao.

“Logično objašnjenje za nas je bilo da je zbog lockdown-a cijela porodica bila na okupu 24/7. Nije bilo privatnosti i mnogi nisu imali priliku da uzmu telefon i razgovaraju sa bilo kim izvan porodice, uključujući i na liniji NADEL.”

Vesna Dejanović, Specijalista za zaštitu djece, Unicef Srbija

Ova paradoksalna situacija je privukla pažnju Unicef-a u Srbiji koji je dugogodišnji partner i pobornik NADEL-a. Vesna Dejanović je specijalista za zaštitu djece pri Unicef-u. Podijelila je svoju analizu: “Logično objašnjenje za nas je bilo da je zbog lockdown-a cijela porodica bila na okupu 24/7. Nije bilo privatnosti i mnogi nisu imali priliku da uzmu telefon i razgovaraju sa bilo kim izvan porodice, uključujući i na liniji NADEL.”

Imajući ovo na umu, Unicef je u februaru 2021.godine, uz podršku EU, započeo projekat koji će pomoći mladim ljudima da budu u kontaktu sa NADEL-om čak i u situacijama kad nema privatnosti, zahvaljujući inovativnoj funkciji podrške na online chatbox-u koji bi radio paralelno sa tradicionalnom telefonskom linijom. Podržali su NADEL u razvoju softvera za chat liniju, kupovinu dodatne opreme i obezbjeđivanje sredstava za plate dodatnih savjetnika za upravljanje chat linijom.

Vesna objašnjava da su ih podržali i u izgradnji kapaciteta, što je uključilo obuku za sve savjetnike, uključujući i starije i nove, te druge pružaoce usluga kao što su socijalni radnici iz malih nevladinih organizacija – svi pružaoci usluga koji bi mogli biti u poziciji ili već imaju potencijal da se angažuju u online savjetovanju kako bi podijelili to znanje: “U smislu izgradnje kapaciteta, osigurali smo im logističku podršku i skroman finansijski doprinos za izradu priručnika za obuku. Obuku su održali zaposleni NADEL-a obzirom da imaju veliko iskustvo i vrlo kompetentno osoblje za obuku,” kaže Vesna.

“Kao rezultat kampanje na društvenim mrežama, broj sesija chat savjetovanja je bio tri puta veći u odnosu na prethodni mjesec, a ukupan broj posjeta NADEL web stranici je bio veći od ukupnog broja kontakata u period od januara do maja.”

Marina Bogdanović, Konsultant za prevenciju nasilja nad djecom i prevenciju dječjih brakova, Unicef

Pored ove podrške, Unicef je, preko projekta koji je finansirala EU, takođe podržao NADEL da povećaju svoju vidljivost podizanjem svijesti o postojanju ove usluge. Tokom godina NADEL je organizovao akcije podizanja svijesti obilazeći škole i dijeleći postere. Međutim, prema Vesninim riječima, ova strategija u posljednje vrijeme nije funkcionisala, jer do djece sada treba doći putem društvenih mreža koje redovno koriste.

Kampanja na društvenim mrežama pokrenuta je u junu ove godine, a kao rezultat kampanje broj poziva i drugih vidova komunikacije povećan je tri puta.

Marina Bogdanović, konsultant za prevenciju nasilja nad djecom i prevenciju dječjih brakova pri Unicef-u, objašnjava da je pored povećanja kontakata sa NADEL-om, za njih i njihovog partnera kampanja bila i iskustvo u učenju kako unaprijediti i inovirati program. “Kao rezultat kampanje na društvenim mrežama, broj sesija chat savjetovanja je bio tri puta veći u odnosu na prethodni mjesec, a ukupan broj posjeta NADEL web stranici je bio veći od ukupnog broja kontakata u period od januara do maja,” kaže ona.

O projektu

 Ova inicijativa je bila moguća zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije preko Generalnog direktorata Evropske komisije za politiku susjedstva i  pregovore o proširenju (DG NEAR), a u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Centrom za zaštitu odojčadi, djece i mladih Beograd.

Inovativna online chat podrška za NADEL je pokrenuta uz podršku Programa za ublažavanje uticaja COVID-19 pandemije na živote djece i porodica na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

Program je dvogodišnja inicijativa pokrenuta 2021. godine od strane regionalne kancelarije Unicef-a i Evropske komisije.

Svrha inicijative je jačanje nacionalnog zdravstva, obrazovanja, razvoja u ranom djetinjstvu i sistema zaštite djece kako bi se osigurale osnovne usluge za ugroženu djecu i njihove porodice u neposrednom i dugoročnom odgovoru na oporavak od COVID-19. Kroz ovaj program vrijedan 5 miliona eura, očekuje se da će 490.000 djece i roditelja širom oblasti koju obuhvata program imati bolji pristup javnim uslugama koje promovišu razvoj u ranom djetinjstvu, obrazovanje, zdravlje i zaštitu kao dio oporavka od COVID-19.

Photo credits: Unicef

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.