Пријателски разговор во моменти на потреба | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Пријателски разговор во моменти на потреба

Проект, финансиран од ЕУ, овозможува помош за онлајн советодавен центар во Србија.

SCROLL DOWN

Националната линија за деца „NADEL“ е центар за помош и составен дел од Центарот за заштита на доенчиња, деца и млади во Белград; основан како еден од механизмите за спречување насилство врз децата. Повиците на телефонскиот број 116-111 се бесплатни и имаат 24-часовна поддршка, седум дена неделно. „NADEL“ ги поддржува децата и нивните родители уште од 2005 година, а во текот на минатата деценија, советниците во „NADEL“ разговарале со повеќе од милион лица, овозможувајќи им помош, совет или практично насочување и помагајќи им да најдат одговор или решение за своите проблеми. Но, можеби најважното е тоа што линијата им овозможува на луѓето во потреба да бидат ислушани.

Меѓутоа, пандемијата нè соочи со нови предизвици и кризи. Истражувањето за време на пандемијата покажа дека младите се исплашени. Дел од нив се повлекоа во изолација, додека, пак, на многумина им недостигаше социјализирање со другар(к)и на училиште. И покрај овие предизвици, за време на пандемијата, бројот на повици кон „NADEL“ се намали.

„За нас, логично објаснување беше дека поради изолацијата, семејствата беа заедно 24/7. Немаше приватност и многумина нема можност да се јават и да зборуваат со некој надвор од семејството; вклучително и советниците на линијата „NADEL“. “

Весна Дејановиќ, специјалист за заштита на деца, УНИЦЕФ Србија

Оваа парадоксална ситуација го привлече вниманието на УНИЦЕФ во Србија; долгогодишен партнер и поддржувач на „NADEL“. Весна Дејановиќ е специјалист за детска заштита при УНИЦЕФ и ја споделува својата анализа: „За нас, логично објаснување беше дека поради изолацијата, семејствата беа заедно 24/7. Немаше приватност и многумина нема можност да се јават и да зборуваат со некој надвор од семејството; вклучително и советниците на линијата „NADEL“.“

Имајќи го ова на ум, во февруари 2021 година, УНИЦЕФ, со поддршка на ЕУ, иницираше проект кој би им помогнал на младите да останат во контакт со „NADEL“ дури и во ситуации кога немаат приватност, благодарение на иновативна функционалност за онлајн допишување која се одвива напоредно со традиционалната телефонска линија. На тој начин, овозможија поддршка за „NADEL“ преку развој на софтвер за онлајн допишување, купувајќи дополнителна опрема и обезбедувајќи средства за плати за дополнителните советници кои ќе управуваат со онлајн линијата за допишување.

Весна објаснува дека ги поддржале и со градење капацитети, што подразбира обука за сите советници; вклучително поискусните и новите, како и останати обезбедувачи на услуги, како, на пример, мали невладини организации и нивните социјални работници, односно сите обезбедувачи на услуги кои се во позиција или веќе имаат потенцијал за ангажирање во онлајн советување и споделување на знаењето. „Што се однесува до градењето капацитети, ги обезбедивме со логистичка поддршка и скромен финансиски придонес за изработка на прирачници за обука. Обуката беше реализирана од персоналот при „NADEL“ затоа што имаат богато искуство и навистина компетентен персонал за обуки,“ вели Весна.

„Како резултат на кампањата на социјалните медиуми, бројот на советодавни сесии преку онлајн допишување беше трипати поголем од изминатиот месец, а целосниот број посети на веб-страната на „NADEL“ беше поголем од вкупниот број контакти во периодот од јануари до мај.“

Марина Богдановиќ, консултант за заштита на деца од насилство и превенција на детски бракови, УНИЦЕФ

Дополнително на оваа поддршка, УНИЦЕФ, преку проект финансиран од ЕУ, исто така им помогна во „NADEL“ да ја зголемат својата видливост со покренување на свеста за постоењето на нивните услуги. Низ годините, „NADEL“ организирале акции за подигнување свест преку посета на училишта и разнесување постери. Но, според Весна, во последно време оваа стратегија не функционира затоа што на децата треба да им се пристапи преку социјалните медиуми кои редовно ги користат.

Кампањата на социјалните медиуми започна во јуни годинава, а бројот на телефонски повици и останат вид комуникации се зголеми за три пати како резултат на кампањата.

Марина Богдановиќ, консултант за заштита на деца од насилство и превенција на детски бракови при УНИЦЕФ, објаснува дека покрај зголемување на контактот со „NADEL“, кампањата била одлично искуство преку кое со партнерот научиле како да ја подобрат и иновираат програмата. „Како резултат на кампањата на социјалните медиуми, бројот на советодавни сесии преку онлајн допишување беше трипати поголем од изминатиот месец, а целосниот број посети на веб-страната на „NADEL“ беше поголем од вкупниот број контакти во периодот од јануари до мај,“ вели таа.

За проектот

Оваа иницијатива беше овозможена благодарение на финансиската поддршка на ЕУ преку Генералниот директорат за соседска политика и преговори за проширување (DG NEAR), на Европската комисија, во партнерство со Министерството за труд, вработување, ветерани и социјални работи и Центарот за заштита на доенчиња, деца и млади во Белград.

Иновативната поддршка за онлајн допишување за „NADEL“ беше отпочната со поддршка на Програмата за ублажување на ефектите на пандемијата КОВИД-19 врз животите на децата и семејствата во Западен Балкан и Турција. Програмата е двогодишна иницијатива, започната во 2021 година, на регионалната канцеларија на УНИЦЕФ и Европската комисија.

Целта на иницијативата е зајакнување на националното здравје, образование, ран детски развој и системи за заштита на деца со цел обезбедување клучни услуги за ранливите деца и нивните семејства како непосреден и долгорочен одговор за закрепнување од КОВИД-19. Преку оваа програма, вредна 5 милиони евра, се очекува 490000 деца и родители ширум подрачјето опфатено со програмата да добијат подобар пристап до јавни услуги кои промовираат ран детски развој, образование, здравје и заштита како дел од закрепнувањето од КОВИД-19.

Photo credits: Unicef

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.