Mbi 200 biznese në Maqedoninë e Veriut përmirësojnë konkurrencën me mbështetjen e BE-së dhe EBRD-së. News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

14/12/2022

Mbi 200 biznese në Maqedoninë e Veriut përmirësojnë konkurrencën me mbështetjen e BE-së dhe EBRD-së.

Më shumë se 200 ndërmarrje të vogla dhe të mesme (SME) në Maqedoninë e Veriut (North Macedonia) kanë zbatuar me sukses projektet e investimit dhe janë bërë më konkurruese falë SME Competitiveness të European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) dhe SME Competitiveness Programme, të mbështetur nga Bashkimi Evropian (European Union) (EU).

 

Programi, që filloi në vitin 2019, kombinon kreditë nga EBRD-ja dhe nxitjet me grante të financuara nga BE-ja, që janë hua për bizneset e vogla në partneritet me bankat tregtare vendase. Një shumë prej 51 milionë eurosh në formën e huave iu dha bizneseve të vogla në Maqedoninë e Veriut për 316 projekte investimesh. Shumica e këtyre investimeve ishin për prodhimin, transportin, shitjen me pakicë, shërbimet dhe industrinë ushqimore dhe më shumë se 60% e tyre ishin për NVM-të, që ndodhen jashtë kryeqytetit.

 

NVM-ve u mundësohej aplikimi për fonde investimi për pajisje të reja dhe përditësime të pajisjeve ekzistuese, për t’i ndihmuar të rrisin produktivitetin e tyre, shkurtojnë shpenzimet operacionale, rrisin efikasitetin e energjisë dhe përmirësojnë përputhshmërinë me standardet e BE-së. Përveç huave, NVM-të përfituan nga nxitjet e granteve të financuar nga BE-ja dhe me vlerë deri në 15% të shumës totale të huasë.

 

Përmirësimi i aksesueshmërisë te mjetet financiare i ka ndihmuar NVM-të t’i tejkalojnë operacionet e tyre të zakonshme dhe të investojnë për t’u bërë më konkurrues në tregjet vendase dhe ato të BE-së.

 

SME Competitiveness Programme i ERBD-së është vënë në zbatim në të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, për t’i ndihmuar të përmirësojnë aksesueshmërinë e NMV-ve lokale te mjetet financiare. Deri më tani, kanë përfituar më shumë se 850 biznese nga programi rajonal.

Lexoni më shumë (Read more)

Fotografia:  EBRD

Burimi: EBRD

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.