Preko 200 firmi u Severnoj Makedoniji poboljšava svoju konkurentnost uz podršku EU i EBRD News | WeBalkans

Vesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

14/12/2022

Preko 200 firmi u Severnoj Makedoniji poboljšava svoju konkurentnost uz podršku EU i EBRD

Više od 200 malih i srednjih preduzeća (MSP) u Severnoj Makedoniji (North Macedonia) uspešno je realizovalo investicione projekte i postalo konkurentnije zahvaljujući  MSP Kompetitivnosti (SME Competitivness) Evropske banke za obnovu i razvoj i Programu konkurentnosti MSP (SME Competitiveness Programme) koji podržava Evropska unija (EU) (European Union).

 

Program, koji je počeo 2019. godine, kombinuje kredite EBRD-a i podsticaje za bespovratna sredstva finansirana od strane EU koji se daju na pozajmljivanje malim preduzećima u partnerstvu sa lokalnim komercijalnim bankama. Malim preduzećima u Severnoj Makedoniji odobreno je ukupno 51 milion evra kredita za 316 investicionih projekata. Većina ovih investicija bila je za sektore proizvodnje, transporta, maloprodaje i usluga i prehrambene industrije, a više od 60 odsto bilo je za mala i srednja preduzeća koja se nalaze van glavnog grada.

 

Mala i srednja preduzeća su bila u mogućnosti da apliciraju za sredstva za ulaganje u novu opremu i nadogradnju kako bi im pomogla da povećaju svoju produktivnost, smanje operativne troškove, povećaju energetsku efikasnost i poboljšaju svoje usklađivanje sa standardima EU. Pored zajmova, mala i srednja preduzeća su imala koristi od podsticajnih sredstava finansiranih od strane EU u vrednosti do 15 odsto ukupnog iznosa kredita.

 

Poboljšan pristup finansijama pomogao je malim i srednjim preduzećima da prevaziđu svoje uobičajeno poslovanje i investiraju kako bi postali konkurentniji na lokalnim i tržištima EU.

 

EBRD-ov Program konkurentnosti MSP (EBRD’s SME Competitiveness Programme)  implementiran je u svim zemljama Zapadnog Balkana, sa ciljem da im se pomogne da poboljšaju pristup finansijama za lokalna mala i srednja preduzeća. Do sada je više od 850 preduzeća koristilo regionalni program.

Fotografija:  EBRD

Izvor: EBRD

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.