Preko 200 firmi u Sjevernoj Makedoniji poboljšavaju konkurentnost uz podršku EU i EBRD-a News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o događajima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

14/12/2022

Preko 200 firmi u Sjevernoj Makedoniji poboljšavaju konkurentnost uz podršku EU i EBRD-a

Više od 200 malih i srednjih preduzeća (MSP) u Sjevernoj Makedoniji (North Macedonia) uspješno je realizovalo investicione projekte i postalo konkurentnije zahvaljujući SME Competitiveness Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i SME Competitiveness Programme (Programu konkurentnosti MSP) koji podržava Evropska Unija (European Union).

 

Program, koji je pokrenut 2019.godine, kombinuje EBRD kredite i podsticajne grantove koje finansira EU a koji se pozajmljuju malim preduzećima u partnerstvu sa lokalnim komercijalnim bankama. Ukupno 51 milion eura kredita je odobreno malim preduzećima u Sjevernoj Makedoniji za 316 investicionih projekata. Većina ovih investicija je bila u proizvodnji, transportu, maloprodaji i uslugama i prehrambenoj industriji, a više od 60% njih se odnosilo na MSP koja su smještena van glavnog grada.

 

Mala i srednja preduzeća su mogla aplicirati za sredstva za investiranje u novu opremu i poboljšanja koja će povećati njihovu produktivnost, smanjiti operativne troškove, povećati energetsku efikasnost i poboljšati njihovo usklađivanja sa EU standardima. Pored kredita, MSP su imala koristi od podsticajnih sredstava koje finansira EU u vrijednosti do 15% od ukupnog iznosa kredita.

 

Poboljšan pristup finansijama pomogao je malim i srednjim preduzećima da izađu iz okvira svog uobičajenog poslovanja i investiraju kako bi postali konkurentniji na lokalnim i tržištima EU.

 

EBRD-ov SME Competitiveness Programme implementiran je u svim zemljama Zapadnog Balkana, s ciljem da im se pomogne da poboljšaju pristup finansiranju za lokalna MSP. Do sada je više od 850 preduzeća koristilo regionalni program.

Fotografije:  EBRD

Izvor: EBRD

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.