Thirrje e hapur për të shprehur interesin për programet për udhëheqjen kulturore dhe median. News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

6/02/2023

Thirrje e hapur për të shprehur interesin për programet për udhëheqjen kulturore dhe median.

UNESCO, British Council dhe Italian Agency for Development Cooperation (AICS) kanë bashkuar forcat për të menaxhuar Culture and Creativity for the Western Balkans (CC4WBs). Një program i financuar nga Bashkimi Evropian që synon nxitjen e dialogut ndërkulturor dhe përforcimin e ndikimit socio-ekonomik të sektorit kulturor dhe kreativ në Ballkanin Perëndimor (Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovina, Kosovë, Mal i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia).

 

Nëpërmjet një qasje të gjerë pjesëmarrëse që shenjëstron autoritetet publike, sektorin privat, organizatat e shoqërisë civile për kulturën, si dhe profesionistë individualë në këtë sektor, programi CC4WBs synon të: përmirësojë performancën e sektorit kulturor dhe kreativ në Ballkanin Perëndimor, të forcojë bashkëpunimin kulturor në dhe me rajonin dhe të evidentojë trashëgiminë kulturore gjithëpërfshirëse për zhvillimin vendas.

 

Përfituesit eventualë të programit CC4WBs janë qytetarët e Ballkanit Perëndimor që kanë mundësi të ndryshme për të aplikuar në veprimtari për zhvillimin profesional dhe për ngritjen e kapaciteteve, si dhe të marrin fonde për dritare tematike specifike.

 

Programi CC4WBs ka lançuar një thirrje të hapur për shprehje interesi në programet për udhëheqjen kulturore dhe median. Thirrja e hapur për shprehje interesi organizohet në bazë të dritares tematike 2 të portofolit për thirrjet e hapura për Culture and Creativity for the Western Balkans Programme. Synon të arrijë aplikantët individualë që janë të gatshëm të marrin pjesë në ciklet e specifikuara të programit që kontribuojnë në sfidat e sektorit kulturor dhe sfidat ndërkulturore.

 

Për informacione të mëtejshme, ju lutemi vizitoni linkun e mëposhtëm:

Lexoni më shumë (Read more)

Burimi: CC4WBs programme

Fotografitë: CC4WBs programme

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.