Otvoren poziv za izražavanje interesovanja za programe iz oblasti liderstva u kulturi i medija News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

6/02/2023

Otvoren poziv za izražavanje interesovanja za programe iz oblasti liderstva u kulturi i medija

UNESCO, British Council i Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS) udružili su snage u upravljanju kulturom i kreativnošću za Zapadni Balkan (CC4WBs). Program koji finansira Evropska unija, čiji je cilj podsticanje međukulturalnog dijaloga i povećanje društveno-ekonomskog uticaja kulturnog i kreativnog sektora na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija).

 

Kroz širok participativni pristup usmjeren na javne vlasti, privatni sektor, organizacije civilnog društva u kulturi, kao i pojedinačne profesionalce u sektoru, program CC4WBs ima za cilj da: poboljša učinak kulturnog i kreativnog sektora na Zapadnom Balkanu, ojača kulturnu saradnju unutar regiona i da unaprijedi inkluzivno kulturno nasljeđe za lokalni razvoj.

 

Krajnji korisnici CC4WBs programa su građani Zapadnog Balkana, koji će imati različite mogućnosti da se prijave za aktivnosti stručnog usavršavanja i izgradnje kapaciteta, kao i grant sredstva u okviru određenih tematskih okvira.

 

Program CC4WBs je pokrenuo otvoreni poziv za izražavanje interesovanja za programme iz oblasti liderstva u kulturi i medija. Ovaj otvoreni poziv za izražavanje interesovanja organizovan je u okviru Tematskog okvira 2 portfelja otvorenih poziva Programa Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan. Namijenjen je pojedinačnim aplikantima koji su voljni da učestvuju u navedenim programskim ciklusima doprinoseći kulturnom sektoru i međusektorskim izazovima.

Za više informacija posjetite sljedeći link.

Saznaj više

Izvor: CC4WBs programme

Fotografija: CC4WBs programme

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.