Otvoren poziv za izražavanje interesovanja za liderstvo u kulturi i medijske programe News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o događajima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

6/02/2023

Otvoren poziv za izražavanje interesovanja za liderstvo u kulturi i medijske programe

UNESCO, British Council i Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS) udružili su snage u upravljanju Culture and Creativity for the Western Balkans (CC4WBs). Program koji finansira Evropska unija, ima za cilj podsticanje interkulturnog dijaloga i jačanje društveno-ekonomskog uticaja kulturnog i kreativnog sektora na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija).

 

Kroz široki participativni pristup koji je usmjeren na javne vlasti, privatni sektor, organizacije civilnog društva u kulturi, kao i individualne profesionalce u sektoru, program CC4WB ima za cilj: poboljšati performanse kulturnog i kreativnog sektora na Zapadnom Balkanu, ojačati kulturnu saradnju unutar i sa regionom  i poboljšati inkluzivno kulturno naslijeđe za lokalni razvoj.

 

Krajnji korisnici CC4WBs programa su građani/građanke Zapadnog Balkana, koji će imati razne mogućnosti da se prijave za aktivnosti stručnog usavršavanja i izgradnje kapaciteta, kao i grantove unutar specifičnih tematskih okvira.

 

Program CC4WBs je objavio otvoreni poziv za izražavanje interesovanja za liderstvu u kulturi i medijske programe. Ovaj otvoreni poziv za izražavanje interesovanja je organizovan u okviru specifičnog Tematskog prozora 2 portfolia otvorenih poziva programa Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan. Namijenjen je individualnim podnosiocima zahtjeva koji su voljni da učestvuju u specifičnim Programskim ciklusima  doprinoseći kulturnom sektoru i međusektorskim izazovima.

Za više informacija, molimo Vas da posjetite sljedeći link.

Pročitaj više

Izvor: CC4WBs programme

Fotografije: CC4WBs programme

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.