Projekti Gjermani-BE ndihmon me zhvillimin e një sistemi të përbashkët për menaxhimin e mbetjeve në rajonin e Prishtinës News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

14/12/2022

Projekti Gjermani-BE ndihmon me zhvillimin e një sistemi të përbashkët për menaxhimin e mbetjeve në rajonin e Prishtinës

Më 12 dhjetor, si pjesë e projektit të financuar nga BE-ja dhe Gjermania, që po punojnë për të zhvilluar një sistem të përbashkët për menaxhimin e mbetjeve për rajonin e Prishtinës/Priština, kryebashkiakët e Fushë Kosovës/Kosovo, Polje, Gllogoc/Glogovac, Gračanica/Graçanicës, Obiliqit/Obilić, Podujevës/Podujevo, dhe Prishtinës/Priština nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi për të nisur bashkëpunimin e tyre.

 

Në përputhje me direktivat përkatëse të BE-së dhe ligjet e Kosovës, bashkitë tanimë do të punojnë për zhvillimin e një Inter-municipal Integrated Waste Management Plan dhe një Inter-Municipal Cooperation Agreement për bashkëpunimin në sektorin e menaxhimit të mbetjeve. Zbatimi i Inter-municipal Integrated Waste Management Plan do të jetë hapi i mëtejshëm i themelimit të një sistemi të integruar për menaxhimin e mbetjeve, që filloi me projektin aktual, të financuar me 35 milionë euro nga BE-ja dhe Gjermania për ndërtimin, zgjerimin dhe rehabilitimin e landfilleve dhe stacioneve të transferimit për mbetjet e ngurta në rajon.

 

Për të mbështetur reforma të lidhura me të në sektorin e menaxhimit të mbetjeve dhe së bashku me qeverinë gjermane, BE-ja po financon projektet të vëna në zbatim nga GIZ-i për 19 milionë euro, për zhvillimin e politikave dhe legjislacionit të duhur të menaxhimit të mbetjeve, planifikimin e integruar ndërbashkiak të menaxhimit të mbetjeve, marrëveshjet e bashkëpunimit, rritjen e kapacitetit në nivel qendror dhe lokal, prezantimin e ekonomisë rrethore dhe zbatimin e projekteve të investimeve prioritare.

Lexoni më shumë (Read more)

Fotografia: EU Office in Kosovo

Burimi: EU Office in Kosovo

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.