Projekat EU i Njemačke pomaže u razvoju zajedničkog sistema upravljanja otpadom u regionu Prištine News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o događajima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

14/12/2022

Projekat EU i Njemačke pomaže u razvoju zajedničkog sistema upravljanja otpadom u regionu Prištine

Dana 12. decembra, u okviru projekta koji finansiraju EU i Njemačka koji rade na razvoju zajedničkog sistema upravljanja otpadom za region Prištine, gradonačelnici Fushë Kosova/Kosovo Polje, Gllogoc/Glogovac, Gračanica/Graçanicë, Obiliq/Obilić , Podujevo/Podujevo i Prishtinë/Priština potpisali su Memorandum o razumijevanju za početak saradnje.

 

U skladu sa relevantnim direktivama EU i kosovskim zakonima, opštine će sada raditi na izradi Inter-municipal Integrated Waste Management Plan (Međuopštinskog plana integrisanog upravljanja otpadom) i Inter-Municipal Cooperation Agreement for joint work in the waste management sector (Međuopštinskog sporazuma o saradnji za zajednički rad u sektoru upravljanja otpadom). Implementacija Međuopštinskog plana integrisanog upravljanja otpadom će biti sljedeći korak u uspostavljanju integrisanog sistema upravljanja otpadom, koji je započet trenutnim projektom koji sa 35 miliona eura finansiraju EU i Njemačka za izgradnju, proširenje i rehabilitaciju deponije i transfer stanica za čvrsti otpad u regionu.

 

Kako bi podržala povezane reforme u sektoru upravljanja otpadom, a zajedno sa njemačkom vladom, EU finansira projekte koje GIZ implementira u iznosu od 19 miliona eura, za razvoj odgovarajućih politika i zakona o upravljanju otpadom, međuopštinsko integrisano planiranje upravljanja otpadom i sporazume o saradnji, izgradnju kapaciteta na centralnom i lokalnom nivou, uvođenje cirkularne ekonomije i implementaciju prioritetnih investicionih projekata.

Pročitaj više

Fotografije: EU Office in Kosovo

Izvor: EU Office in Kosovo

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.