ЕУ го подобрува животот на Албанците News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

1/03/2023

ЕУ го подобрува животот на Албанците

На 22. февруари 2023 г., Советот министри го одобри потпишувањето на Спогодбата за финансирање помеѓу Европската комисија и Република Албанија во рамки на Годинешниот акциски план за 2022 г.; како дел од Инструментот за претпристапна помош (ИПА) III. Придонесот на ЕУ, во вредност од 82,6 милиони евра, ќе поддржи шест акции во доменот на животна средина, младина, демократија, усогласување со владеење на правото на ЕУ, борба против организиран криминал и судство.

 

Финансиската спогодба ќе биде потпишана од страна на Европската комисија и ќе биде доставена до авторитетите на Република Албанија за потпишување од нивна страна и понатамошно одобрување од Советот министри. Инструментот за претпристапна помош (ИПА) ги поддржува земјите-кандидатки за членство во ЕУ за усвојување и имплементација на клучни политички, институционални, општествени и економски реформи за усогласување со вредностите на ЕУ и прогресивно хармонизирање со правилата, стандардите и политиките на ЕУ.

Read more

Извор: EU Delegation to Albania

Извор на фотографии: EU Delegation to Albania

 

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.