EU mijenja živote Albanaca nabolje News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

1/03/2023

EU mijenja živote Albanaca nabolje

Savjet ministara je 22. februara 2023. godine u načelu odobrio potpisivanje Sporazuma o finansiranju između Evropske komisije i Republike Albanije o Godišnjem akcionom planu (AAP) za 2022. godinu u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) III. Doprinos EU od 82,6 miliona eura podržaće šest aktivnosti u oblasti životne sredine, mladih, demokratije, usklađivanja pravnih tekovina EU, borbe protiv organizovanog kriminala i pravosuđa.

 

Sporazum o finansiranju sada će potpisati Evropska komisija, a zatim će biti dostavljen albanskim vlastima na potpisivanje i dalje odobravanje u Savjetu ministara. Instrument pretpristupne pomoći IPA podržava zemlje kandidate za EU u usvajanju i sprovođenju ključnih političkih, institucionalnih, socijalnih i ekonomskih reformi u cilju usklađivanja sa vrijednostima EU i progresivnog usklađivanja sa pravilima, standardima i politikama EU.

Saznajte više

Izvor: EU Delegation to Albania

Fotografija: EU Delegation to Albania

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.