EU mijenja živote Albanaca na bolje News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o događajima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

1/03/2023

EU mijenja živote Albanaca na bolje

Dana 22. februara, 2023. godine Vijeće ministara u načelu je odobrilo potpisivanje Finansijskog sporazuma između Evropske komisije i Republike Albanije o Godišnjem akcionom planu (Annual Action Plan – AAP) za 2022. godinu u okviru Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) III. Doprinos EU u iznosu od 82,6 miliona eura podržaće šest akcija u oblastima životne sredine, mladih, demokratije, usklađivanja sa EU acquis, borbe protiv organizovanog kriminala i pravosuđa.

Finansijski sporazum će sada potpisati Evropska komisija, a  zatim će biti dostavljen albanskim vlastima na potpis i dalje usvajanje u Vijeću Ministara. Instrument pretpristupne pomoći podržava zemlje kandidate  za članstvo u EU u usvajanju i implementaciji ključnih političkih, institucionalnih, društvenih i ekonomskih reformi u skladu sa vrijednostima EU i progresivnom usklađivanju sa pravilima, standardima i politikama EU.

Pročitaj više

Izvor: EU Delegation to Albania

Fotografije: EU Delegation to Albania

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.