Четврт регионален форум за ставање крај на насилството врз жените во Западен Балкан и Турција News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

24/11/2022

Четврт регионален форум за ставање крај на насилството врз жените во Западен Балкан и Турција

Четвртиот регионален форум за ставање крај на насилството врз жените, насловен „Интегрирани политики, инклузивни партнерства“, ќе започне на 29. ноември. Истиот, ќе се надоврзе на динамиката и напредокот од последните пет години и ќе биде можност за континуирани достигнувања насочени кон ставање крај на насилството врз жените во регионот. Настанот е организиран од „UN Women“ со заедничко учество на Советот на Европа, ЕУ и националните структури за жени од Западен Балкан.

 

Регионалниот форум е единствениот регуларен механизам кој ги собира на едно место клучните чинители во Западен Балкан за ставање крај на насилството врз жените. Годинешниот форум ќе се насочи кон прашања поврзани со поставување механизми за мониторинг на фемициди (убиства на жени); на национално и регионално ниво, вклучително и испитување на стратегиите и предизвиците на веќе воспоставените механизми во Европа и ширум светот. Исто така, настанот ќе се фокусира и на зајакнување на алијансите, мрежите и платформите ширум регионот и локално, напредувајќи ја соработката помеѓу организациите на жените и давателите на здравствени услуги; испитувајќи ги предизвиците и можностите за зајакнување на механизмите за упатување на локално и национално ниво.

 

Регионалниот форум ќе содржи комбинација од пленарни и групни сесии на гореспоменатите тематики со цел овозможување плодни дискусии. Експерти од регионот и пошироко ќе претстават анализи, засновани на докази, и ќе водат дискусии со цел согласување за методите и пристапите за имплементирање интервенции насочени кон ставање крај на насилството врз жените во Западен Балкан и Турција.

Read more

Извор на фотографии: RCC

Извор: RCC

 

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.